electric

listen to the pronunciation of electric
الإنجليزية - التركية
{s} elektrik

Elektrik ve su olmadan hayat olmaz. - There is no life without electricity and water.

Elektrikli ısıtıcımız iyi çalışmıyor. - Our electric heater does not work well.

{s} elektrikli

Elektrikli ısıtıcımız iyi çalışmıyor. - Our electric heater does not work well.

O her sabah elektrikli tıraş makinesi ile tıraş olur. - He shaves with an electric razor every morning.

{s} heyecan verici
(Elektrik, Elektronik) elektrik (ile ilgili)
çıngıyla ilgili
çok heyecanlı
çıngılık
çıngılı
electric eel Güney Amerika nehirlerine mahsus elektrik saçan bir çeşit iri yılan balığı
{s} elektrikle ilgili
{s} gerilimli
(Tıp) (al) Elektriğe ait, elektriki, elektrikli
electric blue çelik mavisi
elektriki
{s} elektro

Benim bir elektro gitarım var. - I own an electric guitar.

Pozitron bir elektrona benzeyen küçük bir parçacıktır fakat pozitif elektrik yüklüdür. - A positron is a small particle similar to an electron, but with a positive electric charge.

electric chair elektrikli sandalye
heyecan veya ürperme veren
elektriksel

Şimşek, elektriksel bir olaydır. - Lightning is an electrical phenomenon.

elektik
elektriksiz
electrical
{s} elektrikli

Elektrikli teçhizatlardan uzak durun. - Keep away from the electrical equipment.

Elektrikli ev aletleri ev işini daha kolay yaptı. - Electrical appliances have made housework easier.

electrical
{s} elektrik

Tom bir elektrik mühendisidir. - Tom is an electrical engineer.

Elektrikli teçhizatlardan uzak durun. - Keep away from the electrical equipment.

electric refrigerator
buzdolabı
electric arc
elektrik kıvılcımı
electric burns
(Tıp) elektrik yanıkları
electric cables
(Elektrik, Elektronik) elektrik kabloları
electric coils
(Elektrik, Elektronik) elektrik bobinleri
electric drive
(Elektrik, Elektronik) elektrikle hareket ettirme
electric drive
elektrikle çalıştırma
electric equipment
elektrik donanımı
electric fields
(Elektrik, Elektronik) elektrik alanları
electric fryer
(Gıda) fritöz
electric lines
(Elektrik, Elektronik) elektrik hatları
electric meters
(Elektrik, Elektronik) elektrik sayaçları
electric motors
elektrik motorları
electric power
elektrik enerjisi

Nehir şehre elektrik enerjisi sağlamaktadır. - The river furnishes electric power to the town.

Elektrik enerjisi şirketleri kömür kullanımlarını azaltmaya çalışıyor. - Electric power companies are seeking to reduce their use of coal.

electric stove
(Elektrik, Elektronik) elektrik sobası
electric stove
(Elektrik, Elektronik) elektrikli ısıtıcı
electric waves
(Elektrik, Elektronik) elektrik dalgaları
electric wiring
elektrik tesisatı
electric arc
elektrik arkı
electric arc
çıngı arkı
electric arc welding
elektrik ark kaynağı
electric balance
çıngı dengesi
electric balance
elektrik dengesi
electric battery
elektrik bataryası
electric bell
çıngı zili
electric bell
elektrik zili
electric bill
elektrik faturası
electric blanket
çıngılı battaniye
electric blasting
elektrikli patlatma
electric blue
çelik mavisi
electric brazing
elektrik lehimi
electric bulb
çıngı ampulü
electric cable
çıngı kablosu
electric calculator
elektrikli hesap makinesi
electric car
elektrikli otomobil

Tesla bir elektrikli otomobil. - The Tesla is an electric car.

1888 yılında icat edilen, Alman Flocken Elektrowagen, dünyanın ilk elektrikli otomobili olarak kabul edilmektedir. - The German Flocken Elektrowagen, invented in 1888, is considered to be the world's first electric car.

electric cell
çıngı pili
electric cell
elektrik pili
electric chair
çıngılı sandalye
electric charge
çıngı yükü
electric charge
elektrik yükü
electric chronometer
elektrikli kronometre
electric circuit
çıngı devresi
electric cleaner
çıngı süpürgesi
electric cleaner
elektrikli temizleyici
electric clock
elektrikli saat
electric conductor
elektrik iletkeni
electric conductor
çıngı iletkeni
electric conduit
çıngı borusu
electric contact
çıngı kontağı
electric contact
elektrik kontağı
electric cooling
elektrikli soğutma
electric current
çıngı akımı
electric current density
elektrik akım yoğunluğu
electric delay line
elektriksel gecikme hattı
electric density
elektrik yoğunluğu
electric detonator
elektrikli kapsül
electric discharge
elektrik boşaltma
electric drill
çıngılı matkap
electric drill
matkap

Beton sert olduğu zaman pim keski yerine elektrikli matkap kullanırız. - When the concrete is hard, we use an electric drill instead of a pin chisel.

electric eel
çıngı saçan yılanbalığı
electric energy
çıngı enerjisi
electric eye
sensor
electric fan
vantilatör
electric field
çıngı alanı
electric field
elektrik sahası
electric furnace
elektrik ocağı
electric furnace
çıngı fırını
electric generator
çıngı jeneratörü
electric heater
çıngılı ısıtıcı
electric heater
radyatör
electric heating
çıngıyla ısıtma
electric industry
çıngı sanayii
electric lamp
elektrik lambası
electric lamp
çıngı lambası
electric light
elektrik lambası
electric light
çıngı ışığı
electric light bulb
elektrik lambası
electric locomotive
elektrikli lokomotif
electric mixer
mikser
electric moment
çıngı momenti
electric motor
çıngı motoru
electric motor
elektrik motoru

Bu makine, küçük bir elektrik motoru ile çalıştırılır. - This machine is driven by a small electric motor.

electric network
elektrik şebekesi
electric network
çıngı şebekesi
electric outlet
çıngı fişi
electric outlet
çıngı çıkışı
electric outlet
elektrik fişi
electric polarization
elektrik polarizasyonu
electric potential
çıngı potansiyeli
electric potential
elektrik potansiyeli
electric power
çıngı gücü
electric propulsion
elektrikle işleme
electric railroad
elektrikli demiryolu
electric railroad
çıngılı demiryolu
electric railway
elektrikli demiryolu
electric range
elektrik sahası
electric ray
torpilbalığı
electric razor
traş makinası
electric receptacle
elektrik haznesi
electric resistance
çıngı direnci
electric resistance
elektrik direnci
electric resistance furnace
elektrik dirençli fırın
electric screening
elektriksel perdeleme
electric shaver
çıngılı tıraş makinesi
electric shaver
elektrikli traş makinası
electric shock
elektrik şoku
electric shock
çıngı çarpması
electric socket
elektrik prizi
electric soldering
elektrikle lehimleme
electric spark
çıngı kıvılcımı
electric spark
elektrik kıvılcımı
electric steel
elektrik çeliği
electric storm
elektriksel fırtına
electric stove
çıngı ocağı
electric stove
elektrik ocağı
electric strength
elektriksel dayanım
electric supply system
elektrik sunma sistemi
electric surface density
elektrik yüzey yoğunluğu
electric thermometer
elektrikli termometre
electric tractor
elektrikli traktör
electric tramway
elektrikli tramvay
electric tramway
çıngılı tramvay
electric transducer
elektriksel transdüktör
electric voltage
elektrik gerilimi
electric watch
pilli kol saati
electric wave
çıngı dalgası
electric wave
elektrik dalgası
electric wave filter
elektrik dalga filtresi
electric welding
elektrik kaynağı
electric wire
çıngı teli
electric absorption
Elektrik emme
electric appliance
elektrikli cihaz
electric conduit
elektrik borusu
electric contactor
elektrik kontaktör
electric cooker
Elektirikli pişirici, elektrikli fırın
electric discharge lamp
elektrik deşarj lambası
electric discharge machining
(Mühendislik) kıvılcımla malzeme işleme
electric displacement
elektrik deplasmanı
electric double layer
elektriksel çift tabaka
electric doublet
elektriksel çift
electric energy
elektrik enerjisi
electric field
Elektrik alanı

Bu denklemi kullanarak elektrik alanını hesaplarsan sonuç aşağıdaki gibi çıkar. - If you calculate the electric field using this equation, the result comes out like the following.

electric flux
elektrik akışı
electric force
Elektriksel Kuvvet: Evrendeki maddelerin, cisimlerin, insanların, ağaçların vb. tüm varlıkların her birinin bir bütün halinde bulunmasını sağlayan en önemli kuvvet elektriksel kuvvettir
electric generating plant
elektrik üretim tesisi
electric generator
elektrik jeneratörü
electric grid
Elektrik şebekesi

work is underway toenlarge and renovate existing electric grids.

electric grid
elektrik enerjisi ağı
electric industry
elektrik sanayii
electric iron
Elektrikli demir
electric kettle
elektirikli çaydanlık
electric machine
elektrik makinesi
electric moment
elektrik momenti
electric oven
elektrikli fırın
electric power station
(Enerji Üretimi) Elektrik santrali
electric powered
elektrikli
electric pulp tester
(Diş) Elektrikli pulpa test cihazı: Diş hekimliğinde kullanılan, elektrik enerjisi verip dişin canlı olup olmadığının anlaşılmasında yardımcı olan cihaz
electric range
Elektrikli ocak
electric service provider
elektrik servis sağlayıcı
electric shaver
elektrikli tıraş makinesi
electric utility
elektrik yarar
electric wind
elektrostatik rüzgâr
electric wire
elektrik teli
electric choke
(Otomotiv) elektrikli jikle
electric crane
elektrikli vinç
electric drill
(İnşaat) elektrikli matkap

Beton sert olduğu zaman pim keski yerine elektrikli matkap kullanırız. - When the concrete is hard, we use an electric drill instead of a pin chisel.

electric eel
elektrikli yılanbalığı
electric fan
(Otomotiv) elektrikli fan motoru
electric gauge
elektrikli gösterge
electric gypsy
elektrikli ırgat
electric hoist
elektrikli kaldırıc
electric length
(Havacılık) dalga uzunluğu katı
electric meter
elektrik saati
electric pig
elektrik piki
electric plant
elektrik santralı
electric power
elektrik gücü,elektrik kuvveti
electric razor
tıraş makinesi
electric shock
cereyan çarpması
electric starter
(İnşaat) elektrikli marş motoru
electric storm
elektrikli fırtına
electric switch
(isim) elektrik düğmesi
electric switch
{i} elektrik düğmesi
electric work
(Elektrik, Elektronik) elektrik işleri
electric field
(Kimya) elektrik alan
electrically
elektriksel olarak
electrical
çıngı
electrical
çıngılık
electrical
elektriksel

Şimşek, elektriksel bir olaydır. - Lightning is an electrical phenomenon.

electrical
çıngıyla ilgili
electrically
çıngı gücüyle
electrically
elektrik gücüyle
electrically
elektrik kuvvetiyle
electrics
elektrik
electric current
elektrik akımı, elektrik cereyanı
electric current
elektrik cereyanı
electric drill
(Elektrik, Elektronik) elektrikli delgi
electric shock
elektroşok
electric shock
elektrik çarpması
الإنجليزية - الإنجليزية
Of, or relating to an electronic version of a musical instrument that has an acoustic equivalent
A substance or object which can be electrified; an insulator or non-conductor, like amber or glass
Being emotionally thrilling; electrifying
An electric car
Of, relating to, produced by, operated with, or utilising electricity; electrical
{n} any substance in which electricity can be excited by rubbing, and which will not transmit the fluid
Electric power cannot be stored; all generated power must be used immediately
Electrifying; thrilling; magnetic
Capable of occasioning the phenomena of electricity; as, an electric or electrical machine or substance
{i} light or vehicle operating on electricity; electrical equipment
When applied to a musical instrument, 'electric' signifies that electrical amplification is required, as with an electric guitar
Electric plugs, sockets, or power lines are designed to carry electricity
{s} operating on electricity, activated by electricity, produced by electricity
This general term usually refers to the power source of the car, meaning it uses a battery pack
Electric is used to refer to the supply of electricity. An average electric bill might go up $2 or $3 per month = electricity
Pertaining to electricity; consisting of, containing, derived from, or produced by, electricity; as, electric power or virtue; an electric jar; electric effects; an electric spark
An electric device or machine works by means of electricity, rather than using some other source of power. her electric guitar
a car that is powered by electricity
affected by emotion as if by electricity; thrilling; "gave an electric reading of the play"; "the new leader had a galvanic effect on morale"
If you describe the atmosphere of a place or event as electric, you mean that people are in a state of great excitement. The mood in the hall was electric. electric circuit electric eye electric automobile electric charge electric current electric dipole electric discharge lamp electric eel electric field electric furnace electric force electric potential electric ray electric shock General Electric Co. Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. Western Electric Co. Inc. Westinghouse Electric Corp
An electric current, voltage, or charge is one that is produced by electricity
A nonconductor of electricity, as amber, glass, resin, etc
(of a situation) exceptionally tense; "an atmosphere electric with suspicion"
using or providing or producing or transmitting or operated by electricity; "electric current"; "electric wiring"; "electrical appliances"; "an electrical storm
operated by or derived from electricity
a car that is powered by electricity affected by emotion as if by electricity; thrilling; "gave an electric reading of the play"; "the new leader had a galvanic effect on morale"
Dipole Moment of the Neutron: A proposed asymmetry in the distribution of electric charge within the neutron, put forward as a possible explanation of CP violation, itself proposed as the cause of the prevalence of matter over antimatter in the Universe
employed to excite or accumulate electricity
We say that a character is electric if it is normally self-inserting (q v ), but the current major mode (q v ) redefines it to do something else as well For example, some programming language major modes define particular delimiter characters to reindent the line or insert one or more newlines in addition to self-insertion
coulombic
electric bass
An electric bass guitar having four strings and being larger then a normal electric guitar. It has a lower pitch and is often used as a back up beat for the lead guitar
electric basses
plural form of electric bass
electric blanket
A blanket with an integrated electrical heating device
electric blankets
plural form of electric blanket
electric blue
A bright, metallic blue colour

electric blue colour:.

electric car
A car that uses electric motors and motor controllers instead of an internal combustion engine
electric cars
plural form of electric car
electric catfish
common name for the catfish (order Siluriformes) family Malapteruridae
electric chair
An electrically powered wheelchair
electric chair
A device used for performing execution by electrocution
electric chairs
plural form of electric chair
electric charge
a quantum number of some subatomic particles which determines their electromagnetic interactions; by convention the electron has an electric charge of -1, the proton +1 and quarks have fractional charge
electric charge
the static electric energy of a charged body; the quantity of unbalanced positive or negative ions in or on an object; measured in coulombs
electric charges
plural form of electric charge
electric circuit
A path, or an interconnected group of paths (at least one of which is closed), capable of carrying an electric current
electric current
A flow of electricity through a conductor
electric current
A movement of electrons
electric currents
plural form of electric current
electric dipole
two electric charges of equal magnitude but opposite sign separated by a short distance
electric eel
A species of fish resembling an eel (not related) that is capable of generating powerful electric shocks
electric eels
plural form of electric eel
electric energy
The potential energy of an electric charge in an electric field, or of an electric current in a magnetic field
electric field
A region of space around a charged particle, or between two voltages; it exerts a force on charged objects in its vicinity
electric fields
plural form of electric field
electric fire
A fire, stove or heater powered by electricity
electric guitar
A guitar which requires electronic amplification to produce sufficient sound
electric guitarist
someone who plays, or performs on, the electric guitar
electric guitars
plural form of electric guitar
electric gun
an electroshock gun; a taser; a stun gun
electric gun
a railgun
electric gun
a gun that uses electromagnetic, electric or magnetic force to propel a projectile
electric gun
a coilgun
electric gun
a gun that uses electricity to vaporize water as the propulsive force on the ballistic projectile
electric gun
a gun with electrically powered components, such as the reloader, or barrel rotator
electric guns
plural form of electric gun
electric motor
A motor that converts electrical energy into kinetic energy
electric organ
An effector organ found in some fish (especially electric eels and electric catfish), that can produce a voltage large enough to aid in predation
electric organ
The more commonly used way of saying electronic organ
electric organs
plural form of electric organ
electric piano
A type of lightweight piano with electronic pickups to amplify the sound. The strings, or string substitutes, are struck mechanically such that the action is similar to that of a normal piano
electric pianos
plural form of electric piano
electric potential
the potential energy per unit charge at a point in a static electric field; voltage
electric ray
Any of the groupof rays of the order Torpedodiniformes, which can produce an electric discharge
electric shock
The physical reaction or shock caused by the flow of electricity through the body
electric shocks
plural form of electric shock
electric soup
A beverage made by infusing milk with town gas, formerly made and consumed by tramps and alcoholics in Scotland
electric toothbrush
A toothbrush that's bristles run on electric power
electric violin
a violin equipped with an electronic output of its sound
electric window
A side window of a motor car that is opened and closed using electric power
electric-blue
Of a bright, metallic blue colour (electric blue)
electric-chair
Attributive form of electric chair

electric-chair efficacy.

electric field
A field of force surrounding a charged particle
Electric Company
company which provides electricity to a region
Electric Light Orchestra
{i} ELO, British music group which was started in the early 1970's with the purpose of combining rock and classical music
electric blanket
sleeping blanket that keeps one warm via electrical power
electric chair
chair used in the execution of criminals with sends an electrical shock through their body
electric current
– the rate at which electric charge passes through a conductor (see equation 18 1)
electric current
a continuous flow of electric charge through a material which conducts electricity, carried by ions and/or electrons Currents usually flow in a closed circuit, without beginning or end In daily life a current is generally driven through wires by a voltage ("electric pressure") produced by batteries or generators Some currents in space plasmas are also produced this way, but many are inherent to the way ions and electrons move through magnetic fields, e g their drifts
electric current
The rate of flow of charge past a given point in an electric circuit
electric current
(20) - Take 1 Energy card attached to this Pokémon and attach it to 1 of your Benched Pokémon If you have no Benched Pokémon, discard that Energy card Pokémon with this attack: Flaaffy L26, Lt Surge's Electabuzz L22
electric current
Movement of electric charge carriers. In a wire, electric current is a flow of electrons that have been dislodged from atoms and is a measure of the quantity of electrical charge passing any point of the wire per unit time. Current in gases and liquids generally consists of a flow of positive ions in one direction together with a flow of negative ions in the opposite direction. Conventionally, the direction of electric current is that of the flow of the positive ions. In alternating current (AC) the motion of the charges is periodically reversed; in direct current (DC) it is not. A common unit of current is the ampere, a flow of one coulomb of charge per second, or 6.24 10^18 electrons per second
electric current
A flow of electrically charged particles (electrons) along a conductor, such as wire
electric fan
a fan run by an electric motor
electric field
force field created by an electrical charge
electric furnace
any furnace in which the heat is provided by an electric current
electric heater
a small electric space heater
electric igniter
electrical device that produces sparks
electric locomotive
a locomotive that is powered by an electric motor
electric locomotive
{i} locomotive that operates by a motor powered by electricity
electric mixer
a food mixer powered by an electric motor
electric motor
A device which changes electrical energy into rotational motion In addition to the starter and windshield wiper motors, which were the first electric motors to be added to the automotive electrical system, modern cars include a large number of small motors for driving such items as the electric windows, aerials, sunroofs, mirrors and seat adjustment, central locking and power hoods; electric-powered cars use large motors for their drive
electric organ
electric keyboard (musical instrument); tract of tissue in which electricity is generated (as in an electric eel)
electric potential
the difference in electrical charge between two points in a circuit expressed in volts
electric power
power generated by electricity
electric ray
(Zoology) fish that has electric organs and is able to give electrical shock from its organs and enlarged pectoral (lives in tropical or temperate seas), crampfish, numbfish, electrical fish, torpedo
electric ray
any sluggish bottom-dwelling ray of the order Torpediniformes having a rounded body and electric organs on each side of the head capable of emitting strong electric discharges
electric razor
shaver: a razor powered by an electric motor
electric refrigerator
a refrigerator in which the coolant is pumped around by an electric motor
electric shaver
electric razor; electrical device for shaving (the face, legs, etc.)
electric shock
the use of electric shock as a form of punishment trauma caused by the passage of electric current through the body (as from contact with high voltage lines or being struck by lightning); usually involves burns and abnormal heart rhythm and unconsciousness
electric shock
trauma caused by the passage of electric current through the body (as from contact with high voltage lines or being struck by lightning); usually involves burns and abnormal heart rhythm and unconsciousness
electric switch
control consisting of a mechanical or electrical or electronic device for making or breaking or changing the connections in a circuit
electric urn
electric kettle, metal urn in which water is heated by means of electricity
electric utility
Any individual or state agency (i e , municipality) with a monopoly franchise that sells electricity to end-use customers This term includes the Tennessee Valley Authority (TVA), but does not include other Federal power marketing agencies from the EPAct
electric utility
Any person or state agency with a monopoly franchise (including any municipality), which sells electric energy to end-use customers; this term includes the Tennessee Valley Authority, but does not include other Federal power marketing agency (from EPAct)
electric utility
A corporation, person, agency, authority, or other legal entity or instrumentality aligned with distribution facilities for delivery of electric energy for use primarily by the public Included are investor-owned electric utilities, municipal and State utilities, Federal electric utilities, and rural electric cooperatives A few entities that are tariff based and corporately aligned with companies that own distribution facilities are also included Note: Due to the issuance of FERC Order 888 that required traditional electric utilities to functionally unbundle their generation, transmission, and distribution operations, "electric utility" currently has inconsistent interpretations from State to State
electric wire
insulated cord used to conduct electricity
electrical
An electrical engineer
electrically
In an electric manner; by means of electricity
electrics
All the electrical components and wiring of a machine or system
electrical
{a} of or relating to electricity
electrically
{a} in the manner of electricity
electric current
flow of electricity through a conductor
electric current
a flow of electricity through a conductor; "the current was measured in amperes"
electric current
The flow of electric charge through a material
electric current
The number of electrons per unit time moving past a point in an electrical CONDUCTOR; expressed in amps
electric current
a continuous flow of electrons and/or ions, through a material with conducts electricity A currents usually flows in a closed circuit, without beginning or end In daily life currents are generally driven through wires by voltages, produced by batteries or generators In space plasmas, some currents may be produced this way, but many are inherent to the way ions and electrons move through magnetic fields, e g their drifts
electric current
electric current is measured in amperes, and is defined as the rate at which electric charge travels through a conductor
electric current
electric energy stored on or in an object It is the negative charge caused by an excess of electrons or the positive charge caused by a deficiency of electrons Its symbol is Q, q
electric current
A flow of electrons in an electrical conductor The strength or rate of movement of the electricity is measured in amperes
electric current
A flow of electrically charged particles such as electrons with a conductor or a circuit See Conduction, Electricity
electric current
The flow of electric charge; mea­sured in amperes (coulombs per second)
electric current
The flow of charges; measured in amperes, (amps, A)
electric current
the flow of electronically charged particles through a conducting circuit due to the presence of a potential difference The current at any point in a circuit is the amount of charge flowing per second; its SI unit is the ampere (coulomb per second)
electric drill
a rotating power drill powered by an electric motor
electric drill
power drill
electric eel
type of eel-shaped fish capable of giving a severe electric shock
electric eel
A long, eellike freshwater fish (Electrophorus electricus) of northern South America, having organs capable of producing a powerful electric discharge. Eel-shaped South American fish (Electrophorus electricus) capable of producing an electric shock strong enough to stun a human. The electric eel (not a true eel) is a sluggish inhabitant of slow freshwater, surfacing periodically to gulp air. Long, cylindrical, scaleless, and gray-brown, it sometimes reaches a length of 9 ft (2.75 m) and a weight of 49 lbs (22 kg). The tail region, bordered below by a long anal fin that the fish undulates to move about, contains the electric organs. The shock (up to 650 volts discharged at will) is used mainly to immobilize fish and other prey
electric eel
eel-shaped freshwater fish of South America having electric organs in its body
electric field
A region of space characterized by the existence of a force generated by electric charge. Region around an electric charge in which an electric force is exerted on another charge. The strength of an electric field E at any point is defined as the electric force F exerted per unit positive electric charge q at that point, or E = F/q. An electric field has both magnitude and direction and can be represented by lines of force, or field lines, that start on positive charges and terminate on negative charges. The electric field is stronger where the field lines are close together than where they are farther apart. The value of the electric field has dimensions of force per unit charge and is measured in units of newtons per coulomb
electric shock
the use of electric shock as a form of punishment
electric shock
sudden and powerful blow or shake caused by an electrical current
electric shock
If you get an electric shock, you get a sudden painful feeling when you touch something which is connected to a supply of electricity. a sudden shock to your body, caused by electricity. Physical effect of an electric current that enters the body, ranging from a minor static-electricity discharge to a power-line accident or lightning strike but most often resulting from house current. The effects depend on the current (not the voltage), and the worst damage occurs along its path from the entry to the exit point. Causes of immediate death are ventricular fibrillation and paralysis of the brain's breathing centre or of the heart. Cardiopulmonary resuscitation is the best first aid. Though most survivors recover completely, aftereffects may include cataract, angina pectoris, or nervous-system disorders
electric shock
a reflex response to the passage of electric current through the body; "subjects received a small electric shock when they mae the wrong response"; "electricians get accustomed to occasional shocks"
electrical
Electrical energy is energy in the form of electricity. + electrically elec·tri·cal·ly electrically charged particles The researchers stimulated the muscle electrically
electrical
Pertaining to electricity; consisting of, containing, derived from, or produced by, electricity; as, electric power or virtue; an electric jar; electric effects; an electric spark
electrical
Capable of occasioning the phenomena of electricity; as, an electric or electrical machine or substance
electrical
relating to or concerned with electricity; "an electrical engineer"; "electrical and mechanical engineering industries"
electrical
Electrical goods, equipment, or appliances work by means of electricity. shipments of electrical equipment. electrical appliances. + electrically elec·tri·cal·ly electrically-powered vehicles
electrical
relating to or concerned with electricity; "an electrical engineer"; "electrical and mechanical engineering industries
electrical
Terms In Alphabetical Listings
electrical
Related to, pertaining to, or associated with electricity
electrical
Electrical systems or parts supply or use electricity
electrical
Related to electricity (or electronics)
electrical
Electrical industries, engineers, or workers are involved in the production and supply of electricity or electrical goods
electrical
relating to electricity
electrical
Electrifying; thrilling; magnetic
electrical
Involving the flow of electricity in a conductor Compare electronic
electrical
using or providing or producing or transmitting or operated by electricity; "electric current"; "electric wiring"; "electrical appliances"; "an electrical storm"
electrical
{s} of or pertaining to electricity; operating on electricity; producing electricity; dramatic, full of excitement
electrically
In the manner of electricity, or by means of it; thrillingly
electrically
by means of electricity
electrically
by electricity; "electrically controlled"
electrically
by electricity; "electrically controlled
electrics
You can refer to a system of electrical wiring as the electrics. Plumbing and electrics are installed to a high standard. the parts of a machine that use electrical power
electrics
1) The members of the electrical team 2) All of the electrical equipment Almost always now abbreviated in writing and speech to 'LX'
electrics
Connector strips located above the stage (as contrasted with those mounted in the beam position)
electrics
A batten dedicated for attaching lighting instruments, usually with a connector strip located above the batten
electrics
This is a term used to describe battens used to hang theatrical lighting instruments
electric
المفضلات