el sallamak

listen to the pronunciation of el sallamak
التركية - الإنجليزية
wave

Mary and Tom came to wave us good-bye at the train station. - Mary ve Tom tren istasyonunda bize el sallamak için geldiler.

wave one's hand
flourish
to shake hands
hand wave
el salla
wave at
el sallama
{i} wave

In the United States, a wave means good bye. - Amerika Birleşik Devletlerinde bir el sallama güle güle anlamına gelir.

Mary and Tom came to wave us good-bye at the train station. - Mary ve Tom tren istasyonunda bize el sallamak için geldiler.

el salla
waving
el sallamak
المفضلات