el sallama

listen to the pronunciation of el sallama
التركية - الإنجليزية
{i} wave

Mary and Tom came to wave us good-bye at the train station. - Mary ve Tom tren istasyonunda bize el sallamak için geldiler.

In the United States, a wave means good bye. - Amerika Birleşik Devletlerinde bir el sallama güle güle anlamına gelir.

el sallamak
wave

Mary and Tom came to wave us good-bye at the train station. - Mary ve Tom tren istasyonunda bize el sallamak için geldiler.

el salla
wave at
el sallamak
wave one's hand
el sallamak
flourish
el salla
waving
el sallamak
to shake hands
el sallamak
hand wave
el sallama
المفضلات