eksi

listen to the pronunciation of eksi
التركية - الإنجليزية
minus

Ten minus two is eight. - On eksi iki sekizdir.

The mercury plunged to minus 7 overnight. - Sıcaklık gece eksi yediye düştü.

{M} minus; negative. ~ sayı negative number
negative sign
(Bilgisayar) negative charge
negative

Lack of sleep can have an enormous negative impact on a student's grades. - Uyku eksikliğinin öğrencinin notlarının üzerinde çok büyük olumsuz etkisi olabilir.

negative " negatif; minus" nakıs
minus , negative
less
hard

He worked hard to make up for his lack of experience. - O, deneyim eksikliğini telafi etmek için çok çalıştı.

eksi değerli sinyal
(Bilgisayar,Teknik) negative signal
eksi ekonomiler
diseconomies
eksi hidrojen
(Biyokimya) hydride
eksi imi
negative sign
eksi imi
(Bilgisayar,Matematik) minus sign
eksi işareti
minus
eksi uç ışınları
(Biyokimya) cathode rays
eksi yanlılık
downward bias
eksi yükün
(Denizbilim) anion
eksi tetikleme
(Elektrik, Elektronik) (voltage) negative trigger
eksi bakiye
(Ticaret) account in debit
eksi bakiye veren hesap
(Ticaret) deficit account
eksi bakışımlı dizey
(Bilgisayar) skew-symmetric matrix
eksi bakışımlı matris
skew symmetric matrix
eksi bakışımlı matris
(Bilgisayar) skew-symmetric matrix
eksi celi
negative impedance
eksi celi çevireci
negative impedance converter
eksi direnç
negative resistance
eksi direnç yükselteci
(Elektrik, Elektronik,Teknik) negative resistance amplifier
eksi dirençli salıngaç
(Elektrik, Elektronik,Teknik) negative resistance oscillator
eksi diyot
(Otomotiv) negative diode
eksi düğmesi
minus button
eksi elektrik
negative electricity
eksi erki
negative potential
eksi erkil
(Elektrik, Elektronik) negative potential
eksi geribesleme
negative feedback
eksi geribeslemeli yükselteç
(Elektrik, Elektronik) negative feedback amplifier
eksi getiri
(Ticaret) negative return
eksi gösterimi
negative indication
eksi işareti
minus sign
eksi işareti simgesi
(Bilgisayar) negative sign symbol
eksi işaretli
subtractive
eksi kazanç
(Elektrik, Elektronik,Teknik) negative gain
eksi kutup
(İnşaat) cathode
eksi kutuplanma
negative bias
eksi olmayan
nonnegative
eksi olmayan tümsayı
(Matematik) nonnegative integer
eksi sayı
negative number
eksi sayısal tuş takımı
(Bilgisayar) num sub
eksi simgesi
(Bilgisayar) minus symbol
eksi sonsuz
(Matematik) negatively infinite
eksi sonsuz
minus infinite
eksi tasarruf
(Ticaret) negative saving
eksi tasarruf
(Ticaret) dissaving
eksi teli
negative wire
eksi tümsayı
(Matematik) negative integer
eksi
cathode
eksi
negative lead
eksi
negative pole
eksi veya artı
(Bilgisayar) minus or plus
eksi yarı dönem
(Bilgisayar) negative half-wave
eksi yarıdönem
(Bilgisayar) negative half-wave
eksi yedi derece
minus seven degrees
eksi yük
negative charge
eksi yüzeyetkin
negative surfactant
eksi çekerlik
electronegativity
eksi çeli
(Elektrik, Elektronik) negative impedance
eksi çeli çevireci
(Elektrik, Elektronik) negative impedance converter
eksi çelili yükselteç
(Telekom) negative impedance amplifier
eksi öngerilim
(Elektrik, Elektronik,Teknik) negative bias
eksi ızgara salıngacı
negative-grid oscillator
eksi ızgara üreteci
negative-grid generator
eksi ışık kiplenimi
(Teknik,Televizyon) negative light modulation
eksi/artı kablo
(Otomotiv) negative/positive cablo
kesin eksi
negative definite
tekil eksi
(Bilgisayar) unary minus
taban-eksi-bir tamamlayıcı
diminished radix complement
taban-eksi-bire tamamlayıcı
radix-minus-one complement
التركية - التركية
Çıkarma işleminde - işaretinin adı, nakıs
Ucu yanık odun
Sıfırdan küçük, önünde eksi işareti bulunan (sayı), negatif, nakıs, artı karşıtı
nakıs
eksi sayı
Sıfırdan küçük sayı, negatif sayı
eksi
Elektrikle yapılan temizleme, parlatma vb. işlemlerde yer alan eksi yüklü elektrot
eksi
Elektrikli ayrıştırmada sıvıya batırılıp akımın geçmesini sağlayan metal uçlardan eksi yüklü olanı, katot
Eksi
katot
eksi
المفضلات