either of two parallels of latitude about 23

listen to the pronunciation of either of two parallels of latitude about 23
الإنجليزية - التركية

تعريف either of two parallels of latitude about 23 في الإنجليزية التركية القاموس.

tropic
(Denizbilim) yönelimli
tropic
(Denizbilim) yönelimsel
tropic
dönence
tropic
tropik

Tropik yağmur ormanları oksijen üretir karbondioksit tüketir. - Tropical rainforests produce oxygen and consume carbon dioxide.

Dünyadaki tropikal yağmur ormanları, gezegende yaşamın ekolojik zincirine kritik bağlantılıdır. - The world's tropical rainforests are critical links in the ecological chain of life on the planet.

tropic
ç.tropikal bölge
tropic
sıcak bölge
tropic
kinaye kabilinden
tropic
mecazi
tropic
{s} tropikal

Uçak tropikal bir fırtınaya girdi. - The plane ran into a tropical thunderstorm.

Amazon ormanı dünyanın en büyük tropikal ormanıdır. - The Amazonian forest is the largest tropical forest on Earth.

tropic
Oğlak dönencesi
tropic
tropikal kuşak
tropic
coğr
tropic
{i} tropika

Tom tropikal balık tutar. - Tom keeps tropical fish.

Dünyadaki tropikal yağmur ormanları, gezegende yaşamın ekolojik zincirine kritik bağlantılıdır. - The world's tropical rainforests are critical links in the ecological chain of life on the planet.

tropic
Tropic of Cancer Yengeç dönencesi
tropic
tropicaltropikal
الإنجليزية - الإنجليزية
tropic
either of two parallels of latitude about 23
المفضلات