effectuality

listen to the pronunciation of effectuality
الإنجليزية - التركية
fayda
etkililik
effectiveness
etkililik
effectiveness
{i} etki

Birçokları, savunma bütçesindeki kesintilerin ordunun etkinliğini baltalayacağından korkuyorlar. - Many fear that cuts in the defense budget will undermine the military's effectiveness.

effectiveness
{i} etkileyicilik
effectiveness
(Ticaret) yürürlüğe girmesi
effectiveness
geçerlilik
effectiveness
tesir
effectiveness
{i} geçerlik
effectiveness
{i} itibar
effectiveness
(Tıp) Etkililik, müessiriyet
effectiveness
(Askeri) ETKİNLİK, MÜESSİRİYET
effectiveness
(Nükleer Bilimler) etkinlik,bağıl biyolojik etkinlik
الإنجليزية - الإنجليزية
The state or condition of being effectual
effectiveness: power to be effective; the quality of being able to bring about an effect
{i} effectiveness
effectuality
المفضلات