effective operating radius

listen to the pronunciation of effective operating radius
الإنجليزية - التركية
(Askeri) TESİRLİ HAREKAT YARIÇAPI, SEYİR YARIÇAPI: Bak. "radius of action"
(Askeri) tesirli harekat yarıçapı
(Askeri) seyir yarıçapı
effective operating radius

  الواصلة

  ef·fec·tive operating ra·di·us

  التركية النطق

  îfektîv ôpıreytîng reydiıs

  النطق

  /əˈfektəv ˈôpərˌātəɴɢ ˈrādēəs/ /ɪˈfɛktɪv ˈɔːpɜrˌeɪtɪŋ ˈreɪdiːəs/

  كلمة اليوم

  boeotian
المفضلات