edible portion of a nut

listen to the pronunciation of edible portion of a nut
الإنجليزية - الإنجليزية
{i} nutmeat
The edible portion of a nut
nutmeat
edible portion of a nut

  الواصلة

  e·di·ble por·tion of a Nut

  التركية النطق

  edıbıl pôrşın ıv ı nʌt

  النطق

  /ˈedəbəl ˈpôrsʜən əv ə ˈnət/ /ˈɛdəbəl ˈpɔːrʃən əv ə ˈnʌt/

  كلمة اليوم

  dinkum
المفضلات