eğlenceli

listen to the pronunciation of eğlenceli
التركية - الإنجليزية
entertaining

This is a very entertaining story. - Bu çok eğlenceli bir hikâye.

This TV program seems to be very entertaining. - Bu TV programı çok eğlenceli görünüyor.

amusing

His story was highly amusing to us. - Onun hikayesi bizim için oldukça eğlenceliydi.

This book is not less amusing than that one. - Bu kitap, o kitaptan daha az eğlenceli değil.

sociable
funny

The movie wasn't as funny as the book. - Film kitap kadar eğlenceli değildi.

Life's a funny thing. - Yaşam eğlenceli bir şey.

saturnalian
lively
enjoyable

Tom found it pretty enjoyable just to sit in the sun and listen to music. - Tom sadece güneşte oturmayı ve müzik dinlemeyi oldukça eğlenceli buldu.

This novel is fun and enjoyable. - Bu roman eğlenceli ve zevkli.

amusing, entertaining, funny, droll, enjoyable
rollicking
upbeat
entertaining, amusing
enjoy

This novel is fun and enjoyable. - Bu roman eğlenceli ve zevkli.

Tom found it pretty enjoyable just to sit in the sun and listen to music. - Tom sadece güneşte oturmayı ve müzik dinlemeyi oldukça eğlenceli buldu.

fun

It's fun to ride a motorcycle. - Motosiklete binmek eğlencelidir.

It is a lot of fun to listen to music. - Müzik dinlemek çok eğlenceli.

droll
quizzical
festal
mirthful
saucy
recreational
jocose
eğlence
amusement

Tom asked Mary to give him a ride to the amusement park. - Tom Mary'nin onu eğlence parkına götürmesini rica ettim.

Tom went to an amusement park. - Tom bir eğlence parkına gitti.

eğlence
entertainment

A socialite is a person who is well known in fashionable society and is fond of social activities and entertainment. - Bir sosyete moda toplumda iyi tanınan ve sosyal faaliyetlere ve eğlenceye düşkün bir kişidir.

Tragedy is the entertainment of the nobles. - Trajedi soyluların eğlencesidir.

eğlence
fun

It's fun to ride a motorcycle. - Motosiklete binmek eğlencelidir.

It was fun playing in the park. - Parkta oynamak eğlenceliydi.

eğlenceli olmak
jump
eğlenceli olmayan
unamusing
eğlenceli toplantı
do
eğlenceli vakit
rollicking time
eğlenceli şey
gas
eğlence
{i} play

Playing cards is fun. - Kart oynamak eğlencelidir.

It is great fun to play with a puppy. - Bir köpek yavrusu ile oynamak çok eğlenceli.

eğlence
distraction

I need a distraction. - Bir eğlenceye ihtiyacım var.

eğlence
high jinks
eğlence
diversion

Movies are a great diversion. - Filmler büyük bir eğlence.

eğlence
recreational

Recreational drug use inspires many urban legends. - Eğlence uyuşturucu kullanımı birçok şehir efsanelerine ilham veriyor.

eğlence
{i} relaxation
eğlence
social

A socialite is a person who is well known in fashionable society and is fond of social activities and entertainment. - Bir sosyete moda toplumda iyi tanınan ve sosyal faaliyetlere ve eğlenceye düşkün bir kişidir.

eğlence
{i} pastime

Playing the piano is her favorite pastime. - Piyano çalma onun gözde eğlencesidir.

Playing cards is a popular pastime. - Kart oynamak popüler bir eğlencedir.

eğlence
blow out
eğlence
entertaining

This is a very entertaining story. - Bu çok eğlenceli bir hikâye.

This is an entertaining program for children. - Bu, çocuklar için eğlenceli bir program.

eğlence
festival
eğlence
joy

Music gives sound to fury, shape to joy. - Müzik öfkeye ses, eğlenceye şekil verir.

Where there is music there is joy. - Müziğin olduğu yerde eğlence var.

eğlence
(deyim) fun and games

Fun and games are over. - Eğlence ve oyunlar bitti.

Life is not all fun and games. - Hayat eğlenceden ve oyundan ibaret değildir.

eğlence
fling
eğlence
delectation
eğlence
spree
eğlence
dance

It's fun to watch you dance. - Dans etmeni izlemek eğlenceli.

eğlence
recreation

Recreational drug use inspires many urban legends. - Eğlence uyuşturucu kullanımı birçok şehir efsanelerine ilham veriyor.

Time is allotted for work, recreation, and study. - Zaman, çalışma, eğlence, ve eğitim için ayrılmıştır.

eğlence
revel
eğlence
pleasure

Did you go abroad for pleasure or on business? - Yurtdışına eğlence için mi yoksa iş için mi çıktın?

Singing is an honest and pleasurable entertainment, but one must be careful to avoid singing or taking pleasure in listening to lewd songs. - Şarkı söylemek dürüst ve zevk veren bir eğlence, ama insan müstehcen şarkılar söylememeye veya dinlememeye dikkat etmeli.

eğlence
merrymaking

After all the merrymaking, the apartment was in great disarray. - Tüm eğlenceden sonra daire büyük bir karışıklık içindeydi.

eğlence
{i} lark

Don't come to school to lark around. - Sadece eğlence için okula gelme.

eğlence
{i} party

Her party was really fun. - Onun partisi gerçekten eğlenceliydi.

The party wasn't much fun. - Parti çok eğlenceli değildi.

eğlence
plaything
eğlence
pasttime
eğlence
binge
eğlence
beano
eğlence
bash
aşırı eğlenceli
saturnalian
eğlence
{i} racket
eğlence
jamboree
eğlence
frolic
eğlence
rollick
eğlence
{i} setout
eğlence
{i} sport

Australians excel at sports and entertainment. - Avustralyalılar spor ve eğlencede üstündürler.

eğlence
amusement, entertainment, fun, recreation, pastime, festivities, diversion; plaything, joy
eğlence
something that entertains or amuses, (an) entertainment
eğlence
entertainment, fun, amusement
eğlence
fete
eğlence
jolliness
eğlence
party, entertainment
eğlence
{i} resource
eğlence
festivity

Once the festivity finishes, we'll go back to work. - Eğlence bittiğinde işe geri döneceğiz.

eğlence
gag
eğlence
jollification
eğlence
merriment
eğlence
conviviality
eğlence
gaiety
eğlence
carnival
eğlence
easy task, a piece of cake
eğlence
rejoicing
eğlence
{i} jollity
eğlence
potlatch
eğlence
{i} saturnalia
eğlence
rejoicings
eğlence
regale
eğlence
divertissement
eğlence
{i} frivolity
çocuklar için eğlenceli oyunlarınız var mı
Do you have entertaining games for children
التركية - التركية
Eğlendiren, hoşa giden: "Eğlenceli bir şehirde, seninle yaşamak istiyorum."- S. F. Abasıyanık
Eğlendiren, hoşa giden
ahenkli
şenlikli
Eğlence
zevk

Basket oynamak çok zevklidir. - Basketbol oynamak çok eğlenceli.

Eğlence
sefahat
eğlence
Eğlenme işi: "Biz bu işe tuhaf bir merakla eğlence şeklinde başladık."- F. R. Atay
eğlence
Eğlenme işi
eğlence
Neşeli ve hoşça vakit geçirilen toplantı
eğlence
Neşeli ve hoşça vakit geçirten şey: "Karıma göre en güzel eğlence, kırda yayan gezmek, kırların havasından istifade etmektir."- Ö. Seyfettin
eğlence
Neşeli ve hoşça vakit geçirilen toplantı: "Boş arsalara çeşitli eğlence çadırları kurulur."- S. Ayverdi
eğlence
Neşeli ve hoşça vakit geçirten şey
eğlenceli
المفضلات