duygulanım

listen to the pronunciation of duygulanım
التركية - الإنجليزية
affectivity
emotionality
emotion; affectivity
affectivity, being affected, being moved, being touched
expression of emotion; sensitivity
affect
emotion
(Felsefe,Tıp) affection
afection
cenesthesia
uygunsuz duygulanım
(Pisikoloji, Ruhbilim) inappropriate affect
التركية - التركية
Etkilenme, duygulanma
Tutkudan daha düzenli, ama daha güçsüz olan seçkin bir eğilim
Dış sebeplerle bir ruh durumunun değişmesi
İstenç ve anlıktan ayrı görülen, duygusal tepkiler gösterme durumu
Duyarlığın harekete geçişi
teessür
affekt
oynak duygulanım
(Psikoloji, Ruhbilim) İstikrarsız, değişken, abartılı ve kontrolsüz duygu dışavurumu; duygu salınımları ve sinirlilik. Sıklıkla salınımlı rahatsızlık, çift kutuplu rahatsızlık, kaygı bozuklukları, bazı kişilik bozuklukları ve organik beyin sendromu gibi rahatsızlıklarda yaygın bir semptomdur
duygulanım
المفضلات