duck the issue

listen to the pronunciation of duck the issue
الإنجليزية - التركية
(deyim) sorunlardan kaçmak
(deyim) boğuntuya getirmek
duck the issue

  الواصلة

  duck the is·sue

  التركية النطق

  dʌk dhi îşu

  النطق

  /ˈdək ᴛʜē ˈəsʜo͞o/ /ˈdʌk ðiː ˈɪʃuː/

  كلمة اليوم

  encomium
المفضلات