drug addicted

listen to the pronunciation of drug addicted
الإنجليزية - التركية
uyuşturucu bağımlısı
madde bağımlısı
ilaç bağımlısı
hapçı
drug addict
hapçı
drug addict
uyuşturucu bağımlısı

Ben bir uyuşturucu bağımlısı değilim. - I'm not a drug addict.

Ben bir alkoliğim. Ben bir uyuşturucu bağımlısıyım. Ben eşcinselim. Ben bir dahiyim. - I'm an alcoholic. I'm a drug addict. I'm homosexual. I'm a genius.

drug addict
uyuşturucu maddelere düşkün
drug addict
esrarkeş
drug addict
ilaç bağımlısı
drug addict
(Fiili Deyim ) uyuşturucu maddelere düşkün kişi
drug addict
uyuşturucu düşkünü
drug addict
Âdembaba
الإنجليزية - الإنجليزية

تعريف drug addicted في الإنجليزية الإنجليزية القاموس.

drug addict
A person with a chemical or psychological dependency on a drug, especially one which is illegal or improperly procured
drug addict
one who is addicted to drugs, one who is dependent or hooked on drugs, "junkie
drug addict
A drug addict is someone who is addicted to illegal drugs. someone who cannot stop taking illegal drugs ad.diction
drug addict
a narcotics addict
drug addict
{i} druggie
drug addicted

  الواصلة

  drug ad·dic·ted

  التركية النطق

  drʌg ıdîktıd

  النطق

  /ˈdrəg əˈdəktəd/ /ˈdrʌɡ əˈdɪktəd/

  كلمة اليوم

  flay
المفضلات