drop away

listen to the pronunciation of drop away
الإنجليزية - التركية
dağılmak
azalmak
damla damla akmak
damlayıp durmak
(Fiili Deyim ) 1- çekip gitmek 2- (sayıca) azalmak
dir bir terketmek
الإنجليزية - الإنجليزية
get worse; "My grades are slipping"
get worse; drop off
drop away

  الواصلة

  drop a·way

  التركية النطق

  drôp ıwey

  النطق

  /ˈdrôp əˈwā/ /ˈdrɔːp əˈweɪ/

  علم أصول الكلمات

  [ 'dräp ] (noun.) before 12th century. Middle English, from Old English dropa; akin to Old High German tropfo drop.

  كلمة اليوم

  misology
المفضلات