drop asleep

listen to the pronunciation of drop asleep
الإنجليزية - التركية
uyuya kal
uyuyakalmak
(Fiili Deyim ) uyuya kalmak
{f} uykuya dalmak
fall asleep
(Fiili Deyim ) uyuya kalmak
fall asleep
uyuya kal
fall asleep
uykuya dalmak

Araba sürerken uykuya dalmaktan korktum. - I was afraid I might fall asleep while driving.

Tom uykuya dalmak üzere. - Tom is about to fall asleep.

fall asleep
uyuyakalmak
to drop asleep
uyuyakalmak
الإنجليزية - الإنجليزية
{f} fall asleep
drop asleep

  الواصلة

  drop a·sleep

  التركية النطق

  drôp ıslip

  النطق

  /ˈdrôp əˈslēp/ /ˈdrɔːp əˈsliːp/

  كلمة اليوم

  logogram
المفضلات