doubtful, questioning the validity of claims

listen to the pronunciation of doubtful, questioning the validity of claims
الإنجليزية - التركية

تعريف doubtful, questioning the validity of claims في الإنجليزية التركية القاموس.

skeptical
{s} şüpheci

Şüpheci olduğunu biliyorum. - I know you're skeptical.

Birçok insan şüphecidir. - Many people are skeptical.

skeptical
{s} kuşkucu

Biz bunun hakkında kuşkucuyuz. - We're skeptical about this.

Tom kuşkucu göründüğümü söyledi. - Tom said I seemed skeptical.

skeptical
{s} kuşkulu, şüphe içinde: I'm skeptical about this. Bu konuda birtakım şüphelerim var
skeptical
kuşkulu
skeptical
{s} septik
skeptical
{s} şüpheli

Tom Mary'nin muhtemelen şüpheli olacağını söyledi. - Tom said Mary was likely to be skeptical.

الإنجليزية - الإنجليزية
{s} skeptical
doubtful, questioning the validity of claims
المفضلات