done upon principles of prudence

listen to the pronunciation of done upon principles of prudence
الإنجليزية - التركية

تعريف done upon principles of prudence في الإنجليزية التركية القاموس.

prudential
sağgörülü
prudential
basiretli
prudential
sağduyulu
prudential
prudentially basiretle
prudential
{s} tutumlu
prudential
akıllı
prudential
{s} ihtiyatlı
prudential
{s} tedbirli
prudential
sonunu düşünen
prudential
{s} geleceğe yönelik
prudential
{s} ileriye dönük
الإنجليزية - الإنجليزية
{a} prudential
done upon principles of prudence

  الواصلة

  done up·on principles of Pru·dence

  التركية النطق

  dʌn ıpän prînsıpılz ıv prudıns

  النطق

  /ˈdən əˈpän ˈprənsəpəlz əv ˈpro͞odəns/ /ˈdʌn əˈpɑːn ˈprɪnsəpəlz əv ˈpruːdəns/

  كلمة اليوم

  cacography
المفضلات