done in a hurry; hence, imperfect; careless; as, a hurried job

listen to the pronunciation of done in a hurry; hence, imperfect; careless; as, a hurried job
الإنجليزية - التركية

تعريف done in a hurry; hence, imperfect; careless; as, a hurried job في الإنجليزية التركية القاموس.

hurried
çabucak

Mary çabucak hastaneye gitti. - Mary hurried to the hospital.

hurried
{s} acele

Babalarını kurtarmak için acele ettiler. - They hurried to their father's rescue.

Trene zamanında yetişmek için acele etti. - He hurried so as to be in time for the train.

hurried
{s} telaşlı
hurried
aceleyle yapılmış
hurried
{f} acele et

Nick otobüsü yakalamak için acele etti. - Nick hurried to catch the bus.

İlk treni yakalamak için acele ettim. - I hurried in order to catch the first train.

hurried
telaşla yapılmış
hurried
hurriedlyacele ile
hurried
{s} acele eden
hurried
{s} acele içinde olan
hurried
{s} aceleye gelen
hurried
hurriedness aceleye gelme
hurried
hurr telaşlan/telaşlandır
hurried
{s} aceleyle yapılan
الإنجليزية - الإنجليزية
hurried
done in a hurry; hence, imperfect; careless; as, a hurried job
المفضلات