dominance through threat of punishment and violence

listen to the pronunciation of dominance through threat of punishment and violence
الإنجليزية - التركية

تعريف dominance through threat of punishment and violence في الإنجليزية التركية القاموس.

despotism
despotluk
despotism
mutlakiyet
despotism
diktatörlük
despotism
baskı idaresi
despotism
otokrasi
despotism
(Politika, Siyaset) mutlakiyetçilik
tyranny
zorba hükümet
tyranny
zorbalık yönetimi
despotism
zulüm
tyranny
zulüm

Güzellik kısa süreli zulümdür. - Beauty is a short-lived tyranny.

despotism
despotizm
despotism
hakimiyete dayanan idare
despotism
{i} zorbalık
tyranny
(isim) zulüm, zorbalık, zorba yönetim, tiranlık
tyranny
müstebit hükümet
الإنجليزية - الإنجليزية
despotism
Absolutism
tyranny
dominance through threat of punishment and violence

  الواصلة

  do·mi·nance through threat of pun·ish·ment and vi·o·lence

  التركية النطق

  dämınıns thru thret ıv pʌnîşmınt ınd vayılıns

  النطق

  /ˈdämənəns ˈᴛʜro͞o ˈᴛʜret əv ˈpənəsʜmənt ənd ˈvīələns/ /ˈdɑːmənəns ˈθruː ˈθrɛt əv ˈpʌnɪʃmənt ənd ˈvaɪələns/

  كلمة اليوم

  jubilee
المفضلات