domestic duck

listen to the pronunciation of domestic duck
الإنجليزية - الإنجليزية
The domesticated variety of mallard (Anas platyrhyncos)
Any duck that has been domesticated
domestic ducks
plural form of domestic duck
domestic duck

  الواصلة

  do·mes·tic duck

  التركية النطق

  dımestîk dʌk

  النطق

  /dəˈmestək ˈdək/ /dəˈmɛstɪk ˈdʌk/

  كلمة اليوم

  mecca
المفضلات