dolayısıyla, sebebiyle, itibarıyla, ilgisinden dolayı

listen to the pronunciation of dolayısıyla, sebebiyle, itibarıyla, ilgisinden dolayı
التركية - التركية
münasebetiyle
dolayısıyla, sebebiyle, itibarıyla, ilgisinden dolayı

    الواصلة

    do·la·yı·sıy·la, se·be·biy·le, i·ti·ba·rıy·la, il·gi·sin·den do·la·yı

    النطق

    كلمة اليوم

    agerasia
المفضلات