dolaşım

listen to the pronunciation of dolaşım
التركية - الإنجليزية
cycle

The cycle of blood is not regular. - Kan dolaşımı düzenli değil.

circulation (of blood, money, air, water currents)
(Hukuk) movement, circulation
currency
circulation

A tight belt will interfere with circulation of the blood. - Sıkı bir kemer kan dolaşımını engeller.

I heard that there was a strange virus in circulation. - Dolaşımda garip bir virüs olduğunu duydum.

circulate
(Telekom) roaming

Tom can't use his cell phone here because he has very expensive roaming charges. - Tom çok pahalı dolaşım ücretleri olduğu için burada cep telefonunu kullanamıyor.

kink
circulating
circumvolution
roamıng
dolaşım belgesi
certificate of circulation
dolaşım belgeleri
(Hukuk) movement certificates
dolaşım borusu
circulating pipe
dolaşım ile ilgili
circulatory
dolaşım pompası
circulating pump devridaim pompası
dolaşım sisteminin durması
stasis
dolaşım suyu
circulation water
dolaşım özgürlüğünü / serbestisini kısıtlayan engellerin kaldırılması
(Hukuk) abolition of obstacles to freedom of movement
pulmoner dolaşım
(Tıp) pulmonary circulation
ATR dolaşım belgesi
(Ticaret) ATR movement certificate
EUR1 dolaşım belgesi
(Ticaret) eUR1 movement certificate
akut dolaşım yetmezliği
acute circulatory failure
Merkezi İstihbarat Başkanı; çift kanallı dolaşım
(Askeri) Director of Central Intelligence; dual channel interchange
aktif dolaşım
(Ticaret) active circulation
basınçlı dolaşım
forced circulation
cebri dolaşım
forced circulation
fiilen serbest dolaşım
de facto free movement
genel dolaşım
general circulation
işçilerin dolaşım özgürlüğü/serbestisi
(Hukuk) freedom of movement for workers
kan dolaşım sistemi
circulatory system
serbest dolaşım hakkı
(Hukuk) the right to move freely
tabii dolaşım
natural circulation
التركية - التركية
Dolaşma işi
Bir sıvının, kanın ya da sitoplâzma gibi sıvı içeren yapıların bir kanal ya da bir yönde sürekli hareketi
Mal veya paranın elden ele dolaşması, dolanım, sirkülasyon, para dolaşımı
Kalbin sürekli olarak kasılıp gevşemesiyle kan ve lenfin damarlar içinde durmadan yer değiştirmesi, deveran
Kan dolaşımı
Para ve para yerine geçen bono, senet vb. geçerli olma, sürümde bulunma, sürüm, geçerlik
Geçerli olma, sürümde bulunma, sürüm, geçerlik
dolaşım sistemi
Dolaşım sistemi (veya kardiyovasküler sistem) maddelerin vücuttaki dolaşımını sağlayan organ sistemidir. Ayrıca, vücut sıcaklığını ve pH'yi dengelemeye yardımcı olur. İki tıp dolaşım sistemi vardır: açık dolaşım sistemleri ve kapalı dolaşım sistemleri. Hiç dolaşım sistemine sahip olmayan canlılar da mevcuttur. Canlıların yapısı ilerledikçe, dolaşım sisteminin yapısı da gelişir
açık dolaşım sistemi
Genellikle bütün eklem bacaklılarda ve birçok yumuşakçada bulunan atardamar ve kan boşluğundan oluşmuş açık bir dolaşım sistemi
dolaşım
المفضلات