doctrine of consent

listen to the pronunciation of doctrine of consent
الإنجليزية - التركية
(Hukuk) rıza doktrini
doctrine of consent

  الواصلة

  doc·trine of con·sent

  التركية النطق

  dôktırîn ıv kınsent

  النطق

  /ˈdôktərən əv kənˈsent/ /ˈdɔːktɜrɪn əv kənˈsɛnt/

  كلمة اليوم

  jacobin
المفضلات