divide into parts and analyse each part or investigate each part

listen to the pronunciation of divide into parts and analyse each part or investigate each part
الإنجليزية - التركية

تعريف divide into parts and analyse each part or investigate each part في الإنجليزية التركية القاموس.

examine
{f} incelemek

Önce bu deneyde kullanılan katalizörü incelemek istiyorum. - First, I'd like to examine the catalyst used in this experiment.

Diş hekimleri dişlerinizi incelemek için röntgen çekerler. - Dentists take x-rays to examine your teeth.

examine
{f} muayene etmek

Seni muayene etmek zorundayım. - I have to examine you.

examine
{f} yoklamak
examine
{f} sınav yapmak
examine
{f} dikkatle gözden geçirmek
examine
ayırtman
examine
{f} incelemek, tetkik etmek
examine
mümeyyiz
examine
mütalaa etmek
examine
müfettiş

Başvuru sahibi müfettişi olumlu olarak etkilemişti. - The applicant impressed the examiner favorably.

Müfettişler incelenmek için bir bardak ve bir çift çorap gönderdi. - The investigators sent a glass and a pair of socks to be examined.

examine
sınavdan geçirmek
examine
incele

Gümrük memurları kutuları inceledi. - The customs officials examined the boxes.

Soruyu bütünü ile inceleyin. - Examine the question in its entirety.

examine
tekşirmek
examine
(fiil) denetlemek, sorguya çekmek, yoklamak, sınamak, eleştirmek, muayene etmek, sınav yapmak, incelemek, sorgulamak
examine
{f} sınamak
examine
{f} eleştirmek
examine
{f} denetlemek
الإنجليزية - الإنجليزية
examine
divide into parts and analyse each part or investigate each part
المفضلات