divergence of fluid

listen to the pronunciation of divergence of fluid
الإنجليزية - التركية
(Nükleer Bilimler) sıvının dağılışı
divergence of fluid

  الواصلة

  di·ver·gence of flu·id

  التركية النطق

  dayvırcıns ıv fluıd

  النطق

  /dīˈvərʤəns əv ˈflo͞oəd/ /daɪˈvɜrʤəns əv ˈfluːəd/

  كلمة اليوم

  amative
المفضلات