disturbances from an equilibrium condition

listen to the pronunciation of disturbances from an equilibrium condition
الإنجليزية - الإنجليزية
perturbations
disturbances from an equilibrium condition

  الواصلة

  disturbances from an e·qui·lib·ri·um con·di·tion

  التركية النطق

  dîstırbınsız fırm ın ikwılîbriım kındîşın

  النطق

  /dəˈstərbənsəz fərm ən ˌēkwəˈləbrēəm kənˈdəsʜən/ /dɪˈstɜrbənsəz fɜrm ən ˌiːkwəˈlɪbriːəm kənˈdɪʃən/

  كلمة اليوم

  dentifrice
المفضلات