dissuade someone from

listen to the pronunciation of dissuade someone from
الإنجليزية - التركية
-den döndürmek
dissuade from
-den vazgeçirmek
dissuade from
aklını çelmek
dissuade from
-den caydırmak
dissuade from
caydırmak
dissuade from
vazgeçirmek
الإنجليزية - الإنجليزية

تعريف dissuade someone from في الإنجليزية الإنجليزية القاموس.

dissuade from
discourage from, disincline, deter, talk out of
dissuade someone from

  الواصلة

  dis·suade some·one from

  التركية النطق

  dîsweyd sʌmwʌn fırm

  النطق

  /dəˈswād ˈsəmˌwən fərm/ /dɪˈsweɪd ˈsʌmˌwʌn fɜrm/

  كلمة اليوم

  groundling
المفضلات