disruption of environment

listen to the pronunciation of disruption of environment
الإنجليزية - التركية
(Askeri) çevrenin bozulması
disruption of environment

  الواصلة

  dis·rup·tion of en·vi·ron·ment

  التركية النطق

  dîsrʌpşın ıv învayrınmınt

  النطق

  /dəsˈrəpsʜən əv ənˈvīrənmənt/ /dɪsˈrʌpʃən əv ɪnˈvaɪrənmənt/

  كلمة اليوم

  retrograde
المفضلات