dispersal

listen to the pronunciation of dispersal
الإنجليزية - التركية
dağılma
dağıtma
dağıtılma
{i} dağıtım
(Askeri) DAĞILMA: Beka imkan ve kabiliyetini arttırmak amacı ile kuvvetlerin yeniden konumlandırılması. Bak. "dispersion"
dağıtma/dağılma
(Tıp) Dağılma, ayrılma, çözülme
{i} yayılma
dispersal airfield
(Askeri) DAĞILMA HAVAALANI: Askeri hava araçlarının ya geçici görev ya da konuş değişikliği esasına göre, H-saatinden önce intikal edip, harekata katılabilecekleri, askeri veya sivil bir havaalanı. Bak. "airfield"
dispersal apron
uçakların hava hücumuna karşı dağıtıldıkları saha
dispersal area
(Askeri) DAĞILMA SAHASI: Hava taarruzlarından ve topçu ateşi yoğunluğundan korunmak üzere, kıta ve malzemenin geniş şekilde yayıldığı saha
dispersal area
uçakların hava hücumuna karşı dağıtıldıkları saha
dispersal bays
(Askeri) UÇAK RÖFÜJLERİ: Münferit uçakların park etmeleri, ikmal maddeleri ve teçhizatın dağınık halde bulundurulmaları için faydalanılan, toprak setlerle muhafaza edilmiş açıklık veya sahalar
dispersal, aircraft recovery and reconstruction
(Askeri) DAĞILMA, UÇAK KURTARMA VE YENİDEN TEŞKİLATLANMA (HV.): Halen Hava Kuvvetleri-ihtiyatı kurtarma grup ve filolarına verilmiş üç görev sahası. (Evvelce buna "Air Reserve Recovery Program" denirdi. )
aircraft dispersal area
(Askeri) UÇAK DAĞILMA SAHASI: Uçakların düşman hava baskınlarına karşı daha güvenli oldukları, özellikle park etmiş uçakların dağılması için tasarlanmış askeri bir tesis üzerindeki saha
convoy dispersal point
(Askeri) KONVOY DAĞILMA NOKTASI: Denizde konvoyun dağıldığı ve ondan sonra her geminin bağımsız olarak yoluna devam ettiği nokta
convoy dispersal point
(Askeri) konvoy dağılma noktası
date of birth; dispersal operating base
(Askeri) doğum tarihi; dağılma harekat üssü
plume dispersal
duman dağılımı
radiological dispersal device; required delivery date
(Askeri) radyolojik dağılma aygıtı; istenen teslim tarihi
الإنجليزية - الإنجليزية
The act or result of dispersing or scattering; dispersion
Distributing or scattering propagules or seeds
The spreading of individuals away from each other, e g of offspring from their parents and from regions of high density to regions of lower density
The movement of an organism from the area where it was born and reared (its natal home range) to an area that may provide the necessary habitat conditions for establishing an adult home range For many species of animals dispersal is the period in which it will undertake its longest distance movement and during which it is most likely to encounter a variety of risks and inhospitable habitat conditions, including crossing highways (1)
An organism leaving its place or birth or activity for another location
{i} scattering, dissipation, disbanding
movement of organisms away from place of birth
The movement of individuals away from their home range
(Dispersion) the movement of organisms or their spores or gametes throughout the ecological niche of that particular organism (Morris 1992)
Movement and spread of individual organisms out of a population (emigration) or into a population (immigration)
The dispersal of a crowd involves splitting it up and making the people leave in different directions. The police ordered the dispersal of the crowds gathered round the building. the process of spreading things over a wide area or in different directions
Spread of a species to a new location In many organisms, this happens at a particular stage in the life cycle, and is often crucial to the survival of the species Organisms may disperse as spores, seeds, eggs, larvae, or adults
The dissipation or disappearance of smoke
The tendency of an ORGANISM to move away from the place where it was born or the site where it breeds
the act of dispersing or diffusing something; "the dispersion of the troops"; "the diffusion of knowledge"
Dispersal is the spreading of things over a wide area. Plants have different mechanisms of dispersal for their spores. = distribution
the transport of propagules beyond the limits of a species' distribution area
dispersal

  الواصلة

  dis·per·sal

  التركية النطق

  dîspırsıl

  النطق

  /dəˈspərsəl/ /dɪˈspɜrsəl/

  فيديوهات

  ... Human dispersal was a crucial game changer. ...
  ... lt's extinction insurance. Dispersal is extinction insurance. ...

  كلمة اليوم

  rara avis
المفضلات