discretion in practical affairs

listen to the pronunciation of discretion in practical affairs
الإنجليزية - التركية

تعريف discretion in practical affairs في الإنجليزية التركية القاموس.

prudence
{i} sağduyu

Senin sağduyunu takdir ediyorum. - I appreciate your prudence.

Sağduyu asla çok fazla değildir. - Prudence is never too much.

prudence
sakınganlık
prudence
sakınım
prudence
ihtiyatlılık
prudence
öngörü
prudence
mantıklı düşünüş
prudence-
sağduyu-
prudence
{i} tedbirlilik, sağgörü
prudence
{i} ihtiyat
prudence
{i} akıl
prudence
{i} tutumluluk
prudence
{i} sağgörü
الإنجليزية - الإنجليزية
prudence-
prudence
discretion in practical affairs

  الواصلة

  dis·cre·tion in prac·ti·cal af·fairs

  التركية النطق

  dîskreşın în präktıkıl ıferz

  النطق

  /dəˈskresʜən ən ˈpraktəkəl əˈferz/ /dɪˈskrɛʃən ɪn ˈpræktəkəl əˈfɛrz/

  كلمة اليوم

  dreary
المفضلات