direnç

listen to the pronunciation of direnç
التركية - الإنجليزية
resistance

Were you feeling resistance? - Direnç hissediyor muydun?

The enemy gave in without further resistance. - Düşman daha fazla direnç göstermeden pes etti.

strength

This symbol stands for strength and integrity. - Bu sembol, direnç ve bütünlüğü simgeliyor.

capacitance
resistance; resistor
drag
reluctance
resistor
resilience
(Askeri) impedance
(Kimya) resistence
(İnşaat) heating element
endurance
stamina
the resistance
resistsnce
direnç alaşımı
resistance alloy
direnç bobini
resistance coil
direnç düşüşü
resistance drop
direnç fırını
resistance furnace
direnç gösteren
resistive
direnç gürültüsü
resistance noise
direnç katsayısı
resistance coefficient
direnç kaynağı
resistance welding
direnç kuplajı
resistance coupling
direnç kutusu
resistance box
direnç köprüsü
resistance bridge
direnç teli
resistance wire
dielektrik direnç
dielectric resistance
dinamik direnç
dynamic resistance
direnç göstermek
resist
elektriksel direnç
(Gıda,İnşaat) electrical resistivity
elektriksel direnç
electric resistance
elektriksel direnç
electrical resistance
elektriksel direnç birimi
ohm
kimyasal direnç
(Tıp) chemical resistance
primer direnç
(Elektrik, Elektronik,Teknik) primary resistance
ısıl direnç
heat resistance
akustik direnç
acoustic resistance
ara uçlu direnç
tapped resistor
artık direnç
(Fizik) residual resistance
eksi direnç
negative resistance
eksi direnç yükselteci
(Elektrik, Elektronik,Teknik) negative resistance amplifier
elektrik direnç birimi
ohm
elektronik direnç
(Elektrik, Elektronik) voltage divider
elektronik direnç
thermistor
en az direnç yolu
path of least resistance
endüktif direnç
inductive resistor
etkin direnç
effective resistance
eşdeğer direnç
equivalent resistance
film direnç
film resistor
foto direnç
(Elektrik, Elektronik) photoresistance
gerilim ve direnç
voltage and resistance
ikincil direnç
secondary resistance
iç direnç
internal resistance
iç direnç
impedance
karbon direnç
carbon resistor
kritik direnç
critical resistance
kurum ateşine direnç
sootfire resistance
lineer direnç
linear resistor
lineer olmayan direnç
(Elektrik, Elektronik,Teknik) nonlinear resistance
logaritmik direnç
logarithmic resistance
manyetik direnç
magnetic resistance, reluctance relüktans
minimum direnç
least resistance
mıknatıssal direnç
reluctance
negatif direnç
negative resistance
nihai direnç
ultimate strength
nihai direnç
ultimate resistance
nominal direnç
(Elektrik, Elektronik,Teknik) nominal resistance
onluk direnç kutusu
(Fizik) decade resistance box
prizli direnç
tapped resistor
sabit direnç
fixed resistor
sekonder direnç
secondary resistance
seri direnç
series resistance
sıfır direnç
zero resistance
telli direnç
wire-wound resistor
tâli direnç
shunt
viskoz direnç
viscous resistance
yardımcı direnç
auxiliary resistance
özgül direnç
specific resistance
ısıl direnç
thermal resistance
ısıtıcı direnç
(Otomotiv) heating resistor
ısıtıcı direnç
heater pad
التركية - التركية
Bir nesnenin elektrik akımına karşı durma özelliği, mukavemet, rezistans
Bir çevrime istenilen değerde ek direnç katmak için kullanılan düzen, mukavemet, rezistans
Dayanma, karşı koyma gücü, mukavemet
mukavemet
rezistans
öz direnç
(Elektrik, Elektronik) AC devrelerinde direncin eşdeğeri olarak empedans kavramı kullanılır. İçinde kondansatör ve endüktans gibi zamanla değişen değerlere sahip olan elemanlar olan devrelerde direnç yerine empedans kullanılmaktadır. Aşağıda görüldüğü gibi empedans, biri reel diğeri sanal iki kısımdan oluşan kompleks bir sayıdır
balast direnç
Gerilimin büyük değişimlerinde, devredeki akımı sabit tutmak için konulan direnç
öz direnç
Her cismin elektrik akımına karşı gösterdiği direnç
direnç
المفضلات