directed towards avoidance or escape; evasive action

listen to the pronunciation of directed towards avoidance or escape; evasive action
الإنجليزية - التركية

تعريف directed towards avoidance or escape; evasive action في الإنجليزية التركية القاموس.

evasive
{s} kaçamaklı; cevap vermekten kaçan; (bir işte) yan çizen
evasive
kaçamaklı
evasive
baştansavma
evasive
kaçamaklı (cevap vs)
evasive
{s} kaçamak yapmaya meyilli
evasive
kaçamak

Tom kaçamak bir cevap verdi. - Tom gave an evasive answer.

Tom tekrar kaçamak oluyor. - Tom is being evasive again.

evasive
(sıfat) kaçamaklı, baştan savma, kaçamak yapmaya meyilli, kaçamak
الإنجليزية - الإنجليزية
evasive
directed towards avoidance or escape; evasive action
المفضلات