dili geleceği parlak olan şey veya kimse istikbal vaat eden şey veya kimse

listen to the pronunciation of dili geleceği parlak olan şey veya kimse istikbal vaat eden şey veya kimse
التركية - الإنجليزية
comer
dili geleceği parlak olan şey veya kimse istikbal vaat eden şey veya kimse

    الواصلة

    di·li ge·le·ce·ği par·lak o·lan şey ve·ya kim·se is·tik·bal va·at e·den şey ve·ya kim·se

    النطق

    كلمة اليوم

    dentifrice
المفضلات