dikte etmek

listen to the pronunciation of dikte etmek
التركية - الإنجليزية
dictate
1. to dictate (a letter, etc.) to. 2. to dictate to (someone), to order (someone) around
to dictate
dikte et
{f} dictate

He dictated several letters to his secretary. - O, birkaç mektubu sekreterine dikte etti.

Don't dictate your rules on me. - Bana, kurallarını dikte etme.

dikte etme
dictation
التركية - التركية
Yazdırmak için söylemek
Birine isteklerini zorla kabul ettirmek
dikte etmek
المفضلات