diktatörler

listen to the pronunciation of diktatörler
التركية - الإنجليزية
dictators
diktatör
Caesar

At about this time, Lucius Cornelius Sulla, after becoming the dictator of Rome, thought that Caesar was a political threat to his rule. - Bu sıralarda, Lucius Cornelius Sulla, Roma diktatörü olduktan sonra, Sezar'ın onun egemenliği için siyasi bir tehdit olduğunu düşündü.

diktatör
{i} warlord
diktatör
duce
diktatör
{i} big brother
diktatör
strongman
diktatör
{i} autocrat
diktatör
{i} Fuhrer
diktatör
{i} dictator

The dictator abused his privileges to his heart's content. - Diktatör ayrıcalıklarını istediği kadar kötüye kullandı.

They struggled against the dictator. - Diktatöre karşı mücadele ettiler.

diktatör
strong man
التركية - التركية

تعريف diktatörler في التركية التركية القاموس.

DİKTATÖR
(Osmanlı Dönemi) Fr. Mevcut kanunları çiğneyerek, örf ve adalet esaslarına aykırı olarak, devleti keyfine göre idare eden devlet adamı. Müstebid
diktatör
Bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse: "İmparatorluk diktatörü olacağını, hayalime bile getirmiyordum."- F. R. Atay
diktatör
Zorba
diktatör
Bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse
diktatörler
المفضلات