dikilmiş

listen to the pronunciation of dikilmiş
التركية - الإنجليزية
sewn
erect

The monument was erected in honor of the eminent philosopher. - Anıt seçkin filozof onuruna dikilmiştir.

sewed
dik
perpendicular

Dancing is a perpendicular expression of a horizontal desire. - Dans, yatay arzunun dikey bir ifadesidir.

dik
upright

She stood bolt upright. - O civatayı dik durdurdu.

An empty bag can't stand upright. - Boş torba dik duramaz.

dik
steep

Watch your step. The stairs are steep. - Adımına dikkat et, merdivenler diktir.

The path zigzagged up the steep slope. - Yol dik yamaca doğru zikzak çiziyordu.

dik
{s} vertical

The cliff is almost vertical. - Uçurum neredeyse diktir.

He drew some vertical lines on the paper. - Kağıt üzerinde bazı dikey çizgiler çizdi.

dikilmiş şey
sewing
dik
erect

They erected a statue in memory of Gandhi. - Onlar Gandhi'nin anısına bir heykel diktiler.

The Berlin wall was erected in 1961. - Berlin duvarı 1961'de dikildi.

özel dikilmiş
tailored
dik
fixed

He fixed his eyes on me. - Gözlerini bana dikti.

Everyone's eyes were fixed upon her. - Herkesin gözleri ona dikildi.

dik
(Biyokimya) longitudinal
dik
perpendicular to
dik
sew on

Can you sew on these buttons for me? - Sen bu düğmeleri benim için dikebilir misin?

Do you have a needle to sew on these buttons? - Bu düğmeleri dikmek için bir iğnen var mı?

dik
{f} sewing

She is sewing a dress. - O bir elbise dikiyor.

I bought a new sewing machine. - Ben, yeni bir dikiş makinesi satın aldım.

dik
{f} pot

Tom made a list of potential problems that we should watch out for. - Tom dikkat etmemiz gereken potansiyel sorunların bir listesini yaptı.

Watch out! There's a pothole in the road. - Dikkat et! Yolda çukur var.

dik
{f} transplanted

Mother transplanted the flowers to the garden. - Annem çiçekleri bahçeye dikti.

Tom carefully transplanted the tiny tomato seedlings into his vegetable patch. - Tom sebze bahçesine minik domates fidelerini dikkatlice dikti.

dik
sew

Would you sew a button on my shirt? - Gömleğime bir düğme diker misin?

I'm learning to sew so that I can make myself a dress. - Kendime bir elbise yapabileyim diye dikiş dikmeyi öğreniyorum.

dik
stick up
dik
{f} potting
dik
{f} suturing
dik
scarped
dik
{f} suture
dik
abrupt
dik
endwise
dik
{f} stitching
dik
{f} sewn

How beautiful my sewn drapes are. - Dikili perdelerim ne kadar güzel.

dik
{f} transplanting
dik
endways
dik
transplant

Tom carefully transplanted the tiny tomato seedlings into his vegetable patch. - Tom sebze bahçesine minik domates fidelerini dikkatlice dikti.

Mother transplanted the flowers to the garden. - Annem çiçekleri bahçeye dikti.

dik
{f} stitch

She needed five stitches. - Ona beş dikiş atıldı.

The doctor gave him four stitches. - Doktor ona dört dikiş attı.

dik
{f} sewed

Her mother sewed a skirt for her. - Annesi ona bir etek dikti.

Mary sewed her own costume. - Mary kendi kostümünü dikti.

dik
implant
dik
{s} up
dik
intent

Tom stared at Mary intently. - Tom dikkatle Mary'ye baktı.

Tom listened intently. - Tom dikkatle dinledi.

dik
{s} arduous
dik
steeper

The higher we climbed, the steeper became the mountain. - Ne kadar yükseğe tırmanırsak dağlar o kadar dik olur.

dik
{f} plant

Planting forests is good for the environment. - Ormanların dikimi çevre için iyidir.

In order to make us and everyone else remember this day, I ask everyone to plant a tree with us. - Bize ve başka herkese bu günü hatırlatmak için, bizimle birlikte herkese bir ağaç dikmesini rica ediyorum.

dik
{s} square

Some important geometric shapes are the triangle, the square, the rectangle, the circle, the parallelogram and the trapezium. - Bazı önemli geometrik şekiller üçgen, kare, dikdörtgen, daire, paralelkenar ve ikizkenar yamuktur.

A square is both a rectangle and a rhombus. - Bir kare hem dikdörtgen hem de eşkenar dörtgendir.

dik
{s} straight

I've heard that sitting up straight is bad for your back. - Dik oturmanın sırtın için zararlı olduğunu duydum.

It is hard for an empty sack to stand straight. - Boş bir çuvalın dik durması zordur.

dik
{s} sheer
dik
endlong
dik
plumb
dik
darning
dik
{s} horny
dik
{s} bluff
dik
precipitous
dik
{s} rapid
dik
uprightly
dik
upstanding
dik
sharp, biting (remark)
dik
{s} stiff

Tom's a stiff-necked old man. - Tom dik kafalı yaşlı bir adam.

dik
(Geometri) right
dik
(açı) right
dik
straight, upright, erect (in standing)
dik
bold

This morning at the station, her attention was caught by a poster with bold letters. - Bu sabah istasyonda, kalın harfli bir afiş onun dikkatini çekti.

dik
perpendicular, vertical; straight, upright, erect; steep, rapid, precepitous; intent, fixed, penetrating; right
dik
fixed, penetrating, intent (look)
dik
{s} jagged
dik
standup
dik
darn
dik
stand up
dik
(saç) rough
sık dikilmiş
thickset
sık dikilmiş
(bitki) thickset
ısmarlama dikilmiş
tailor-made
التركية - التركية

تعريف dikilmiş في التركية التركية القاموس.

DÎK
(Osmanlı Dönemi) Darlık, sıkıntı. Gam. Kalbe sıkıntı veren
DİK
(Osmanlı Dönemi) Horoz
dik
Sert, kalın, tok
dik
Kaba, yersiz
dik
Ters, aksi (söz)
dik
Sert, kalın, tok (ses): "Sesi dik ve küstahtı, söylediklerini aşağı salonda bekleşen komşular işittiler."- A. İlhan
dik
Kaba, yersiz (davranış): "Kaba denilecek kadar ani ve dik bir davranışla halasını bıraktı ve kalktı."- H. E. Adıvar
dik
Sert (bakış)
dik
Derin duvar
dik
Buğday tanesine keşkekliğe çeviren su değirmeni
dik
Eğimi dike yakın olan: "Dik bir dereye indiler."- Ö. Seyfettin
dik
Yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan
dik
Yatık durmayan, sert
dik
Sert
dik
Yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan: "Sağlam yapılı, dik duruşlu bir gençti o yıllarda."- N. Cumalı
dik
Horoz
dik
Ters, aksi
dik
Birbirine dikey olan doğrulardan oluşmuş
dik
Eğimi dike yakın olan
dikilmiş
المفضلات