digital

listen to the pronunciation of digital
الإنجليزية - التركية
dijital

Dijital müzik gittikçe daha popüler oluyor. - Digital music is becoming more and more popular.

Hangi türde saat tercih edersin, dijital mi yoksa analog mu? - Which kind of watch do you prefer, digital or analog?

sayısal
tuş
parmakla yapılan
Digital video rrecorder
Dijital video kayıt edici, dvr
digital circuit
dijital devre
digital clock
sayısal saat
digital communication
dijital iletişim
digital computer
dijital bilgisayar
digital computer
sayısal bilgisayar
digital converter
sayısal çevirici
digital data
sayısal veri
digital data switching
sayısal veri anahtarlaması
digital divider
sayısal bölücü
digital frequencymeter
sayısal frekansmetre
digital multiplier
sayısal çoğaltıcı
digital pbx
sayısal pbx
digital phase shifter
sayısal faz kaydırıcı
digital representation
sayısal gösterim
digital scan converter group
dijital tarama çevirici grubu
digital signal
sayısal sinyal
digital speech communications
sayısal konuşma iletişimi
digital subtractor
sayısal çıkarıcı
digital system
sayısal sistem
digital to analog converter
sayısaldan analoga çevirici
digital voltmeter
dijital voltmetre
digital audiotape
dijital ses bandı
digital communications
dijital haberleşme, sayısal iletişim
digital differential analyser
sayısal diferansiyel çözümleyici
digital display
dijital gösterge
digital displaying
gösteren dijital
digital divide
(Bilgisayar) (Bilgisayar ve internet erişimi) Dijital eşitsizlik, dijital ayrım
digital immigrant
Dijital göçmen: Günümüz teknolojinin var olduğu bir ortamda doğmamış ve bilgisayar, mp3, televizyon gibi teknolojileri ilerleyen yaşlarında sonradan öğrenmiş kişilere verilen isim
digital information
dijital bilgi
digital loop carrier
dijital loop taşıyıcı
digital loopback
(Bilgisayar) Sayısal döngü sınaması
digital native
Dijital yerli: Günümüz teknolojisinin var olduğu ortamda doğmuş ve bilgisayar, mp3, televizyon gibi teknolojiler ile büyümüş ana dilini öğrenir gibi teknoloji öğrenmiş kişilere verilen isim
digital photo frame
Dijital fotoğraf çerçevesi
digital photography
dijital fotoğrafçılık
digital radio
dijital radyo
digital recording
dijital kayıt
digital rights management
dijital haklar yönetimi
digital scale
(Otomotiv) Dijital terazi
digital signal
dijital sinyal
digital signals
dijital sinyalleri
digital signature standard
Dijital imza standart
digital tachometer
dijital takometre
digital television
dijital televizyon
digital terror
Dijital terör, internet üzerinden yürütülen terör eylemi
digital tv
dijital tv
digital video recorder
dijital video kaydedici
digital watch
dijital saat
Digital Imagery Exploitation Production System
(Askeri) Digital Görüntü Kullanım Üretim Sistemi
Digital Video Imagery Transmission System
(Askeri) Dijital Video Görüntü Gönderme Sistemi
Digital Wideband Transmission System
(Askeri) Dijital Geniş Bant Veri Gönderme Sistemi
digital analog converter
Sayısal Örneksel Dönüştürücü
digital analogue conversion
Sayısal Örneksel Çevirici
digital analogue converter
Sayısal Örneksel Çevirici
digital audio
Sayısal Ses Alma
digital audio broadcast
sayisal ses yayini
digital audio tape
(DAT) Sayısal Ses Teybi (SST)
digital bathymetric database
(Askeri) dijital batimetrik veritabanı
digital camera
{i} dijital fotoğraf makinesi
digital camera
(isim) dijital fotoğraf makinesi
digital channel
sayisal kanal
digital clock pulse generator
(Askeri) dijital saat pals üretici
digital communication system
sayisal iletisim sistemi
digital computer
(Askeri) DİJİTAL KOMPÜTER (HV.): Tek harf veya rakam (digit) halindeki bilgiler üzerinde işlem yapan bir kompüter. Harf veya rakamlar, genellikle, delikler, elektrik ve ses palsları vesairenin boşluk-zaman dağılışıyla ifade edilir. İlk zamanlarda diş, dişli ve levyelerden faydalanan mekanik cihazlar şimdi çok geniş sahadaki problemleri çok süratle ve otomatik olarak işlemeye muktedir kompüter imaline elverişli elektronik tekniğinden faydalanmaktadır. Bak. "analogue computer"
digital connection
sayisal baglanti
digital data link
(Askeri) sayısal veri köprüsü
digital data modem
(Askeri) sayısal veri modemi
digital demultiplexer
sayisal cogullama cozucu
digital device
sayisal aygit
digital distribution frame
sayisal dagitim catisi
digital envelope
sayisal zarf
digital exchange
sayisal santral
digital filling
sayisal dolgu
digital filter
sayisal suzgec
digital frequency meter
sayisal siklikolcer
digital group multiplex
(Askeri) sayısal grup çarpanı
digital hierarchy
sayisal siraduzen
digital id
(Bilgisayar) dijital kimlik
digital id
(Bilgisayar) sayısal kimlik
digital image
sayisal imge, sayisal goruntu
digital image
dijital görüntü
digital image
sayısal görüntü
digital image format
Sayısal Görüntü Biçimi
digital information storage
sayisal bilgi saklama
digital input
sayisal giris sayisal girdi
digital instrument
(measuring) sayisal olcme aleti
digital instrument
sayısal ölçme aleti
digital line link
sayisal hat bagi
digital line section
sayisal hat kesimi
digital line termination module
(Askeri) dijital doğru sonlandırma modülü
digital line termination unit
(Askeri) dijital doğru sonlandırma birimi
digital link
sayisal bag
digital loopback
sayisal dongu sinamasi
digital measuring instrument
sayisal olcme aleti
digital message device
(Askeri) dijital mesaj cihazı
digital multimeter
sayisal cokluolcer
digital multiplex equipment
sayisal cogullama donatisi
digital multiplex hierarchy
sayisal cogullama siraduzeni
digital multiplexer
sayisal cogullayici
digital nautical chart
(Askeri) dijital deniz haritası
digital network
sayisal ag
digital network printing software
Sayısal Ağ Yazdırma Yazılımı
digital nonsecure
(Askeri) dijital güvenli olmayan
digital nonsecure voice terminal
(Askeri) dijital güvenli olmayan ses terminali
digital number
dijital numara
digital number
sayısal numara
digital opportunity initiative
(Bilgisayar) dijital fırsat girişimi
digital output
sayisal cikis sayisal cikti
digital phase locked loop
sayisal evre kenetleme devresi
digital photogrammetry
sayısal fotogrametri
digital point positioning database
(Askeri) dijital nokta konumlandırma veritabanı
digital repeater
sayisal yineleyici
digital selective calling
(Askeri) dijital seçici arama
digital signal generator
(Askeri) dijital işaret üreteci
digital signal processing
(DSP) Sayısal Sinyal İşleme
digital signature
sayisal imza
digital simple data interface
(Askeri) dijital basit veri ara yüzeyi
digital storage oscilloscpe
sayisal bellekli osiloskop
digital subscriber voice terminal
(Askeri) dijital abone ses terminali
digital switch
sayisal anahtar
digital terrain elevation data
(Askeri) sayısal arazi yükseklik verisi
digital to analog transducer
sayisal–analog donusturucu
digital transducer
sayisal donusturucu
digital transmission
sayisal iletim
digital versatile disk
(DVD) Sayısal Çokyönlü Disk
digital video
Sayısal Görüntü
digital video disk
(DVD) Sayısal Görüntü Diski
digital video interface
(DVI) Sayısal Görüntü Arayüzü
digital voice orderwire
(Askeri) dijital ses emir komuta devresi
discrete event digital simulation
ayrik olayli sayisal benzetim
analog digital
analogdan dijitale
analog digital convertor
(Bilgisayar) örneksel sayısal çevirici
analog to digital
(Otomotiv) analogdan dijitale
analog digital converter
analog dijital çevirici
analog to digital converter
analog/sayısal çevirici
analog/digital converter
analog/sayısal çevirici
musical instruments digital interface
müzik gereçleri sayısal arabirimi
analog to digital
dijital analog
analog-digital-digital
analog-dijital-dijital
active duty for training; assign digital transmission group; automatic digital t
(Askeri) eğitim için aktif görev; sayısal gönderme grubu tahsisi; otomatik sayısal test aracı
الإنجليزية - الإنجليزية
Having to do with digits (fingers or toes); performed with a finger
Property of representing values as discrete numbers rather than a continuous spectrum

digital computer, digital clock.

Of or relating to computers or the Computer Age
{a} of or relating to a digit or the fingers
Used to describe data represented as individual, discrete digits A digital device moves in steps A digital watch can represent seconds, but generally has no way of representing a unit less than a second See analog
relating to or performed with the fingers; "digital examination"
A digital signal is made up of a sequence of digital numbers Digital numbers can only have certain, discrete values (compared with analogue signals which can range over a continuity of values) Analogue signals can be represented by digital ones, incurring quantisation noise (due to the difference between the nearest digital value and the actual analogue value) However, this usually is more than compensated for by more accurate transmission and reproduction, as digital signals suffer far less from noise and distortion effects
- Describes a component that can only process information represented by 1's or 0's, which are arranged to form binary information, such as a cd player However digital information must be converted into analog form before being amplified or played through speakers
Electronic signals or switches based on discrete, binary electrical levels (ones and zeros) found in such products as touch-tone telephones and audio compact disk players These signals are either ON or OFF, HIGH or LOW, YES or NO The mathematical description in digital products is simple, since it is either ON or OFF Therefore, most electronic products found today are digital, rather than analog
Computers carry out all their operations using binary, describing information in a series of switches that are either on or off (1 or 0) As all information is dealt with using these two digits, we talk of the digitalisation of text, images, video etc when these things are to be stored or processed by computers 'Digital' is also commonly used adjectivally to describe processes or facilities which involve the collection or manipulation of digitised information such as 'digital libraries' or 'digital video' or even ëdigital cultureí
The newest form of wireless communications that takes all voice transmissions and converts them to computer language (zeros and ones, or "binary" language) and then reconstructs them into the original voice format at the other end More secure than its original sibling, analog, and also relatively impervious to static or fading signals
Using a limited, predetermined numbering system to measure or represent the flow of data Modern computers are digital because they use the fixed binary digits 0 and 1 to represent all data
Digital systems record or transmit information in the form of thousands of very small signals. The new digital technology would allow a rapid expansion in the number of TV channels. + digitally digi·tal·ly digitally recorded sound
{s} of or pertaining to digit; of or pertaining to finger; looking like a digit or finger; using numbers, with numbers
Using a binary code - discrete, non-continuous values - to represent information Analogue information can be converted into a digital format Back to the top
A digital voltage or signal refers to the discrete nature of digital voltage potentials in digital circuits TTL (Bipolar Transistor-Transistor Logic) defines 0 0 Volts as a logic 0 or low, and 5 0 Volts as a logic 1 or high; These are single values for clarity - there are actually ranges of voltage potentials around 0 0V and 5 0V which are recognized as low and high logic levels, respectively See "analog" for an analog/digital analogy
Describes a method of storing, processing and transmitting information trough the use of distinct electronic or optical pulses that represent the binary digits 0 and 1 Digital transmission and switching technologies employed a sequence of discrete, distinct pulses to represent information, as opposed to the continuously variable analog signal Digital transmission generally enhances the privacy of radio communications and facilitates data transmission
In MIDI, the phrase digital recording is contrasted with analog recording Long-playing phonograph records are analog recordings That is, they capture information in a continuously-variable form A fluctuating waveform Telephone lines work on the same principle Digital, in contrast, involves binary numbers--1's and 0's MIDI-computing represents digital encoding
Digital means discrete The digital wave is comprised of a limited number of data points to encode information In digital networks, voice is converted to a series of discrete samples that represent the original analog signal to be transmitted Digital networks are fast, replacing analog ones as they offer improved sound quality, secure transmission and can handle data directly as well as voice Digital networks include mobile systems GSM, D-AMPS, CDMA and TDMA
Strictly speaking, digital refers to the way information is stored as a string of separate bits that represent on/off states (The common belief that digital information is stored as a string of 1s and 0s is misleading, the bits could be any other pair of “on” and “off” symbols ) This is in contrast to analog, which represents data in a stream of continuous physical variables Also refers to a wired, as opposed to an analog, state
A term used to describe a signal represented by two digits - usually 0 or 1 - during transmission; commonly contrasted with an analogue signal, whose value varies continuously Digital transmission methods transport a computer's two-value (binary) language, dispensing with the need for a modem to translate between them Conversely, human speech and other analogue signals do require conversion The benefits of digital transmission include high bandwidth and virtually error-free communications
A device or method that uses discrete variations in voltage, frequency, amplitude, location, etc to encode, process, or carry binary (zero or one) signals for sound, video, computer data or other information For example, a digital clock displays the time as discrete numeric values, rather than angular displacement of analog hands Digital communications technology generally permits higher speeds of transmission with a lower error rate than can be achieved with analog technology When analog signals are received and amplified at each repeater station, any noise is also amplified A digital signal, however, is detected and regenerated (not amplified) Unlike amplification, any noise (less than a valid signal) is eliminated by digital regeneration
displaying numbers rather than scale positions; "digital clock"; "digital readout"
Digital devices such as watches or clocks give information by displaying numbers rather than by having a pointer which moves round a dial. Compare analogue. a digital display. adj. Digital Subscriber Line digital versatile disc digital video disc Integrated Services Digital Network Musical Instrument Digital Interface digital camera digital certificate digital computer digital to analog conversion
The representation of information in the language used by computers, as a series of 0s and 1s, or binary digits Digital technology is key to development of advanced information infrastructures and services
In communications and computer technology, digital refers to a method of encoding information using a binary system made up of zeroes and ones In communications technology this takes the form of two very different electrical voltages, several volts positive and negative, to represent the two values This substantial difference in voltages for each state makes it unlikely that minor fluctuations in voltage due to electro-magnetic interference will change the way a signal is interpreted when received
Of or pertaining to the fingers, or to digits; done with the fingers; as, digital compression; digital examination
of a circuit or device that represents magnitudes in digits; "digital computer" relating to or performed with the fingers; "digital examination" displaying numbers rather than scale positions; "digital clock"; "digital readout
A way of encoding information On digital networks, data doesn’t need to go though the extra step of being converted to an analog signal, voice is sampled and coded in a way similar to how it is recorded on a CD Digital networks are fast replacing analog ones as they offer improved sound quality, secure transmission and can handle data directly as well as voice Digital networks include mobile systems GSM, D-AMPS, CDMA, TDMA and UMTS 2G, 2 5G, 3G, Analog, CDMA, D-AMPS, GSM, TDMA, UMTS
of a circuit or device that represents magnitudes in digits; "digital computer"
Electronic system which functions by converting the analog signal into a series of discrete binary bits (ones and zeros)
Adjective referring to information in a discrete, rather than continuous (analog), form For example, a digital telephone transmits and receives voice information as a stream of bits See Analog
Referring to communications procedures, techniques, and equipment by which information is encoded as either a binary one (1) or zero (0); the representation of information in discrete binary form, discontinuous in time
displaying numbers rather than scale positions; "digital clock"; "digital readout
The use of binary code to represent information There are two major benefits to digital signals: First, the signal can be reproduced precisely This is especially helpful in long transmissions where the signal loses strength along the way, picking up static and other interference Instead of just amplifying the signal (as is done in analog), the code is put through filter of sorts to delete the noise and then transmitted The other benefit is that digital technology is becoming cheaper and more powerful, whereas analog is becoming a thing of the past
Refers to the use of a binary code (ones and zeros) to represent information as opposed to an analog signal (waves)
Describes any system based on discontinuous data or events Computers are digital machines because at their most basic level they can distinguish between just two values, 0 and 1, or off and on There is no simple way to represent all the values in between, such as 0 25 All data that a computer processes must be encoded digitally, as a series of zeroes and ones The opposite of digital is analog A typical analog device is a clock in which the hands move continuously around the face Such a clock is capable of indicating every possible time of day In contrast, a digital clock is capable of representing only a finite number of times (every tenth of a second, for example) Internally, computers are digital because they consist of discrete units called bits that are either on or off But by combining many bits in complex ways, computers simulate analog events (Source: http: //webopedia internet com)
Digital - In telecommunications, recording or in computing, digital is the use of a binary code to represent information (BAS)
dig
Digital Brownshirts
A blogger who is quite right wing
digital audio broadcasting
a system that transmits high quality radio broadcasts, together with associated data, on a single frequency
digital camera
An electronic, often battery-powered device for recording and storing photographs in digital format, especially on a flash card
digital cameras
plural form of digital camera
digital certificate
a public key certificate
digital commons
a repository of digital materials and other intellectual property
digital commons
digital property, often but not necessarily in the public domain, especially intellectual property, when expressed and reproduced using digital formats
digital computer
A computing device (computer) that processes signals that change in discrete, quantized, steps; as opposed to an analog computer
digital computers
plural form of digital computer
digital converter box
A set-top box that processes digital signals for an analogue television set
digital converter boxes
plural form of digital converter box
digital divide
Gap between those with regular, effective access to digital technologies and those without
digital divides
plural form of digital divide
digital forensics
The analysis of digital media to detect forgery or manipulation
digital good
An intangible good sold through the internet such as a software license, e-book, or serial number
digital goods
plural form of digital good
digital graffiti
Internet version of conventional graffiti. Changes to the content of websites by unauthorized persons.===References===
digital library
A library in which collections are stored in digital formats (as opposed to print, microform, or other media) and accessible by computers; a type of information retrieval system
digital media
Electronic media that work on digital codes
digital medias
plural form of digital media
digital paper
Patterned paper used in conjunction with a digital pen to create handwritten digital documents
digital piano
A type of lightweight piano which reproduces the sound of a standard piano by electronic means. The keys are designed to feel like the keys of a real piano, and many are built to resemble one also
digital press
A high speed industrial digital printer used in digital printing
digital presses
plural form of digital press
digital remastering
A process of creating a digital master from existing analog recordings

Thanks to digital remastering, you can really hear the sound of the music at last..

digital rights management
Schema to determine what an end user can do with a digital file by the copyright holder
digital service provider
A company that provides an outlet to distribute media online. Examples are iTunes and Amazon
digital signal
A signal that only takes discrete values (contrasted to an analog signal that can take continuously varying values)
digital signals
plural form of digital signal
digital still camera
A digital camera. Abbreviated DSC
digital still cameras
plural form of digital still camera
digital stimulation
A method of stimulating a bowel movement by inserting a gloved finger into the rectum
digital subscriber line
A family of technologies that provides digital data transmission over the wires of a local telephone network. Often, this notion is used for the Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL), the most commonly installed technical variety of DSL
digital target
A computer-generated symbol representing an aircraft's position, based on a primary return or radar beacon reply, shown on a digital display
digital targets
plural form of digital target
digital television
The broadcasting and receiving of television services via digital (rather than analog) signals, either broadcast, or via cable or satellite
digital television
A television set that is capable of handling such signals
digital video
An inexpensive, high-quality video format used by both consumers and professionals
digital video recorder
a personal video recorder
digital video recorders
plural form of digital video recorder
digital watch
A watch, usually electronic, that displays time in the form of numbers, rather than by a dial and hands
Digital Enhanced Cordless Telecommunications
(Elektrik, Elektronik) DECT or Digital Enhanced (formerly European) Cordless Telecommunications is an ETSI standard for digital portable phones, commonly used for domestic or corporate purposes. DECT can also be used for wireless data transfers. DECT is recognised by the ITU as fulfilling the IMT-2000 requirements and thus qualifies as a 3G system. Within the IMT-2000 group of technologies, DECT is referred to as IMT-FT (Frequency Time)
digital divide
The gulf between those who have ready access to computers and the Internet and those who do not
digital immigrant
A digital native is a person who has grown up with digital technology such as computers, the Internet, mobile phones and MP3. A digital immigrant is an individual who grew up without digital technology and adopted it later. A digital native might refer to their new "camera"; a digital immigrant might refer to their new "digital camera"
digital loopback
(Bilgisayar) A local digital loopback is a test that is performed to check the transmitter and receiver of a local modem, or being simpler, it's a test that sends a signal to a remote receiver and waits for the signal to be returned
digital native
A digital native is a person who has grown up with digital technology such as computers, the Internet, mobile phones and MP3. A digital immigrant is an individual who grew up without digital technology and adopted it later. A digital native might refer to their new "camera"; a digital immigrant might refer to their new "digital camera"
digital signal processor
A digital signal processor (DSP) is a specialized microprocessor designed specifically for digital signal processing, generally in real-time computing
Digital Auto-stabilization Equipment
{i} DASE, (Airplanes) equipment that automatically stabilizes the aircraft using digital methods
Digital Equipment Corporation
major worldwide manufacturer of computer equipment, DEC
Digital Research Inc
American company specializing in market research and online data collection (located in Maine), DRI
Digital Satellite System
network of satellites orbiting the Earth that broadcast television and Internet signals, DSS
Digital Signal Processing
editing of sounds or image or videos in order to produce different effects, DSP
Digital Simultaneous Voice Data
digital communications protocol that allows simultaneous transmission of voice and data over a single analog telephone line (Computers)
Digital Subscriber Line
digital telephone technology that allows data transmission of up to 6.1 megabits per second using ordinary telephone lines (Telecommunications)
Digital TV
television broadcasters that broadcast digital information as opposed to analog (greatly improves broadcast quality and allows a larger number of channels), DTV
Digital to Analog Convertor
device which converts digital signals into analog signals, DAC
digital TV
Digital TV is the same as digital television
digital TV
A digital TV is the same as a digital television
digital arteries
arteries in the hand and foot that supply the fingers and toes
digital audio tape
Digital audio tape is a type of magnetic tape used to make very high quality recordings of sound by recording it in digital form. The abbreviation DAT is often used
digital audiotape
an audiotape recording of sound
digital camera
{i} camera that captures a digital image without film and storing it to be reproduced later on
digital camera
A digital camera is a camera that produces digital images that can be stored on a computer, displayed on a screen, and printed. The speed with which digital cameras can take, process and transmit an image is phenomenal. Camera that captures images electronically rather than on film. The image is captured by an array of charge-coupled devices (CCDs), stored in the camera's random access memory or a special diskette, and transferred to a computer for modification, long-term storage, or printing out. Since the technology produces a graphics file, the image can be readily edited using suitable software. Models designed and priced for the mass consumer market as opposed to costly models designed for photojournalism and industrial photography first became available in 1996. They appeal particularly to users who want to send pictures over the Internet or to crop, combine, enhance, or otherwise modify their photographs
digital camera
a camera that encodes an image digitally and store it for later reproduction
digital certificate
(Internet) user electronic ID card that contains personal info and a digital signature with encryption key (used to ensure the safety of Internet transactions)
digital certificate
Electronic credit card intended for on-line business transactions and authentications on the Internet. Digital certificates are issued by certification authorities (e.g., VeriSign). They typically contain identification information about the holder, including the person's public key (used for encrypting and decrypting messages), along with the authority's digital signature, so that the recipient can verify with the authority that the certificate is authentic. Web sites may also have digital certificates, to enable a person intending to buy its products to confirm that it is an authenticated e-commerce site
digital color printer
color printer which operates using numbers expressed as digits
digital communication
electronic transmission of information that has been encoded digitally (as for storage and processing by computers)
digital communications technology
the design and construction of communications technology that transmits information in digital form
digital computer
A computer which operates with information, numerical or otherwise, represented in a digital form
digital computer
A computer that performs calculations and logical operations with quantities represented as digits, usually in the binary number system. Computer capable of solving problems by processing information expressed in discrete form. By manipulating combinations of binary digits (see binary code), it can perform mathematical calculations, organize and analyze data, control industrial and other processes, and simulate dynamic systems such as global weather patterns. See also analog computer
digital computer
– Computer that represents and manipulates data as digital (usually binary) signals
digital computer
         Computer based on manipulating digital voltages (virtally all current computers)
digital computer
computer whose operations are based on a binary system
digital computer
A computer that represents numbers as binary digits
digital computer
A computer that performs operations with quantities represented electronically as digits, usually in the binary system
digital computer
  A computer that consists of one or more central processing units (CPUs), that is controlled by internally stored programs, and that stores and processes data in digital form
digital computer
a computer that processes data reduced to a binary code
digital computer
a computer that represents information by numerical (binary) digits
digital computer
A device whose fundamental unit of storage is the binary digit or bit
digital computer
computer that processes data (including text, sound, graphics, and vedio) into a digital (numeric) value
digital control
What yore fingers do on the TV remote
digital control
What your fingers do on the TV remote
digital display
a display that gives the information in the form of characters (numbers or letters)
digital display
numeral display, numeral show
digital divide
the instance wherein people can be divided into those who have access and those who don't have access to - and the capability to use - modern information technology, such as telephone, television, or Internet The digital divide more often applies to economic classes, either educated or uneducated
digital divide
The gap between those individuals in our society who are computer literate and have access to information resources like the Internet and those who do not
digital divide
The gap that exists between those who can afford technology and those who cannot
digital divide
the risk that those with lower incomes or living in more remote areas will have access to a lower quality of telecommunications services than available to others, and as a result may not be able to adequately participate in the information economy
digital divide
The well-documented distance "between the information rich (such as Whites, Asians/Pacific Islanders, those with higher incomes, those more educated, and dual-parent households) and the information poor (such as those who are younger, those with lower incomes and education levels, certain minorities, and those in rural areas or central cities) " (From the National Telecommunications and Information Administration's report, Falling Through the Net: Defining the Digital Divide ) A recent, much-heralded study by The Children's Parnership found that the lack of useful online content may be a much bigger factor in maintaining the Digital Divide than expense of hardware or wires
digital divide
The gap in opportunities experienced by those with limited accessibility to technology especially, the Internet
digital divide
The gap in opportunities experienced by those with limited accessibility to technology, especially the Internet This includes accessibility limitations in Social Issues (need to talk to a person, etc ), Cultural Issues (language barriers, etc ), Disability Issues (ADA, etc ), Economic Issues (access to technology devices), Learning Issues (marketing, overcoming unfamiliarity, changing habits)
digital divide
the condition of one group (the dominant group) having an advantage over another group (the marginalized, oppressed group) concerning computer or technological skills; currently, Blacks and Hispanics are not online at the same rate of Whites, and the gap is widening For more information on the digital divide read the Commerce Department's October 2000 report Falling Through the Net
digital divide
The distance between those-individuals or nations-who have network capabilities and those who do not Despite declining costs, many people and many nations cannot afford the hardware and software If a large portion of the economy moves online, it could alienate those who cannot afford the network connection
digital divide
This term is used to describe the gap between the technology "haves" and "have-nots" It is not simply a question of the provision of equipment, but can also be attributed to poor phone lines, antiquated equipment, limited access through over-booked public facilities, expensive user fees and lack of confidence or technical skill to use the technology
digital divide
The gap that exists between those who have and those who do not have access to technology (telephones, computers, Internet access) and related services
digital divide
Refers to the general lack of access to computers and the internet which affects women, various ethnic groups and older citizens
digital information
digital data presented in numerical form
digital mapping
mapping by computerized means
digital modem
device used to transfer data quickly through a digital line
digital pathogen
(Computers) worm or computer virus or other software that harms computers or networks or electronic devices
digital photography
A method of photography in which an image is digitally encoded and stored for later reproduction
digital photography
a photographic method that stores the image digitally for later reproduction
digital plethysmograph
plethysmograph applied to a digit of the hand or foot to measure skin blood flow
digital radio
A digital radio is a radio that can receive digital signals. Manufacturers are working on a new generation of cheaper digital radios
digital radio
Digital radio is radio in which the signals are transmitted in digital form and decoded by the radio receiver
digital recording
Digital recording is the process of converting sound or images into numbers
digital recording
A digital recording is a recording made by converting sound or images into numbers
digital satellite system
A system in which a satellite dish receives a digital signal, decodes the signal, and passes it to a television, radio receiver, or computer
digital signal
A discrete signal which can only take on one of several (usually only two) discrete levels in contrast to analog signals which can take a continuous range of levels
digital signal
A digital signal is one whose key characteristic (e g , voltage or current) fall into discrete ranges of values The interpretation of an analog signal would correspond to a signal whose key characteristic would be a continuous signal Most digital systems utilize two voltage levels Systems with more than two levels include MIL-STD-1553 busses There are three ranges defined (with several keep out zones) The newer flash memory devices utilize four levels for storage, doubling the bit density to two bits per cell
digital signal
a stream of 0's and 1's
digital signal
(1) A nominally discontinuous electrical signal that changes from one state to another in discreet steps (2) A signal that is time-wise discontinuous (i e , discreet) and can assume a limited set of values Antonym: analog
digital signal
The transmission method for sending voice, data, image or video by translating the information to binary code
digital signal
A signal that varies only at regular time intervals and has one, two, or more predetermined amplitudes for each interval
digital signal
A nominally discontinuous electrical signal that changes from one state to another in discrete steps Typically, information is represented by "0's and 1's"
digital signal
French: signal numérique A discrete or discontinuous electrical signal made up of a series of on and off pulses
digital signal
A signal that is composed of two energy levels (on and off) Digital signals are used by computers to transmit data The pattern of the level changes represents individual bits of information
digital signal
A digital signal is a signal (electrical or otherwise) in which information is carried in a limited number of different (two or more) discrete states The most fundamental and widely used form of the digital signal is binary, in which one amplitude condition represents a binary
digital signal
  A signal in which discrete steps are used to represent information   (188)  Note 1:   In a digital signal, the discrete steps may be further characterized by signal elements, such as significant conditions, significant instants, and transitions   Note 2: Digital signals contain m-ary significant conditions
digital signal
A signal that has a limited number of discrete states prior to transmission This may be contrasted with an analog signal which varies in a continuous manner and may be said to have an infinite number of states
digital signal
– (1) Signal in which one of a discrete (countable) set of values can be encoded by modulating one or more carrier wave parameters (2) Synonym of binary signal
digital signal
Digitized sound data, like other data, can be loaded into the computer's memory and manipulated by software, sound editing software can changed a sound's volume and pitch, add special effects like echoes, remove extraneous noises, even rearrange musical passages To play a digitized sound, the computer must load the data file into memory, convert it to an analog sound, and play it through a speaker Submitter: Jin Xu Go to the Glossary Index Computers and Sound Page Audio Page Flash: Audio Movie 1 Flash: Audio Movie 2 Flash: Sound Movie
digital signal
Discrete signal that can take on only one of two discrete levels in contrast to analog signals, which can take a continuous range of levels Voice and data are converted into streams of 1’s and 0’s Data communication is easier and quicker with digital systems
digital signal
A signal that represents information by a series of fixed, encoded, rectangular pulses, usually consisting of two possible voltage levels Each voltage level indicates one of two possible values or logic states, such as on or off, open or closed, or true or false See Digital, above
digital signal
An electric signal which possesses two distinct states (on/off, positive/negative, one/zero)
digital signal
A signal that is composed of two energy levels (on and off or positive and negative current) Digital signals are used by computers to transmit data The pattern of the energy-level change represents individual bits of information
digital signal
A discontinuous signal One whose state consists of discrete elements, representing very specific information, usually on or off, one or zero
digital signal
A signal which communicates or controls by a series of electronic pulses ("on" or "off" or "high" or "low") which can be translated at the receiving end into useful information
digital signal
Signal represented by a sequence of binary bits representing ones and zeros
digital signal
An electrical signal which possesses two distinct states (on/off, positive/negative)
digital signal
A discrete or discontinuous signal; often one whose various states are discrete intervals apart
digital signal
is a function in which both time and amplitude are quantized
digital signal
A signal that takes on only two values, off or on, typically represented by "0" or "1 " Digital signals require less power but (typically) more bandwidth than analog, and copies of digital signals can be made exactly like the original
digital signals
electric signals which represent a natural process by means of specimen sample in time or amplitude
digital signature
information on an electronic message that proves who the person sending the message is
digital subscriber line
a generic name for digital lines that are provided by telephone companies to their local subscribers and that carry data at high speeds
digital telephone
telephone that operates on a digital telephone line
digital telephone exchange
sophisticated telephone network based on electronic components
digital television
A digital television is a television that can receive digital signals. wide screen digital televisions
digital television
Digital television is television in which the signals are transmitted in digital form and decoded by the television receiver
digital television
modern television devices that will replace analog televisions and will greatly improve broadcast quality and increase the number of broadcast channels
digital vein
one of the veins serving the fingers or toes
digital video disc
{i} DVD, very high-capacity digital optical disk (originally the DVD, like CD, was marketed for entertainment and later for computer users); device on which such disks can be played
digital voltmeter
an electronic voltmeter that gives readings in digits
digital watch
A watch that shows the time through digits rather than through a dial and hands (analog) display
digital watch
a watch with a digital display
digital watch
A mechanical or solid state watch in which the time shows through changes of digits, rather than positions of hands on the dial
digital watch
timepiece that shows the time in a row of digits
digital watch
A watch that shows the time with digits rather than with a dial and hands display
digital-analog converter
device for converting digital signals into analogue signals
digital-to-analog
{i} D/A, from digital signals to analog
digital-to-analog conversion
Process by which digital signals (which have a binary state) are converted to analog signals (which theoretically have an infinite number of states). For example, a modem converts computer digital data to analog audio-frequency signals that can be transmitted over telephone lines
Asymmetric Digital Subscriber Line
A communications system (or part thereof) characterised by moderately high speeds, different in each direction
Asymmetric Digital Subscriber Lines
plural form of Asymmetric Digital Subscriber Line
analog-to-digital converter
A device that converts an infinite resolution analog signal to a finite resolution digital signal
analog-to-digital converters
plural form of analog-to-digital converter
integrated services digital network
The integration of data and voice communications services that are transported over digital facilities of various physical types
personal digital assistant
A hand-held electronic organizer or computer (abbr. PDA)
personal digital assistants
plural form of personal digital assistant
Analog-Digital-Digital
ADD, term describing the digital process of creating an audio CD
digitally
in digital form, in the form of numerical digits
digitally
by means of the fingers; "the exam was carried out digitally
digitally
by means of the fingers; "the exam was carried out digitally"
digitally
In a digital manner
digitally
in terms of integers; "the time was digitally displayed"
التركية - الإنجليزية

تعريف digital في التركية الإنجليزية القاموس.

Digital Görüntü Kullanım Üretim Sistemi
(Askeri) Digital Imagery Exploitation Production System
digital

  الواصلة

  dig·it·al

  التركية النطق

  dîcıtıl

  المتضادة

  undigital, analog

  النطق

  /ˈdəʤətəl/ /ˈdɪʤətəl/

  علم أصول الكلمات

  [ di-j&-t&l ] (adjective.) circa 1656. From Latin digitālis, from digitus (“finger, toe”) + -alis '-al'

  فيديوهات

  ... tiny amount in digital. ...
  ... byproducts I think the digital revolution is our ability to process and ...

  كلمة اليوم

  taxis
المفضلات