digit delay element

listen to the pronunciation of digit delay element
الإنجليزية - التركية
sayı geciktirme öğesi
digit delay element

  الواصلة

  dig·it de·lay el·e·ment

  التركية النطق

  dîcıt dîley elımınt

  النطق

  /ˈdəʤət dəˈlā ˈeləmənt/ /ˈdɪʤət dɪˈleɪ ˈɛləmənt/

  كلمة اليوم

  sic
المفضلات