die in the last ditch

listen to the pronunciation of die in the last ditch
الإنجليزية - التركية
(fiil) sonuna kadar direnmek
{f} sonuna kadar direnmek
in the last
(Bilgisayar) sonunda

Dünyanın sonundan önce son saatlerde ne yapacağımı soruyorsun. Muhtemelen çöpü çıkaracağım ve daireyi temizleyeceğim ve bu konuda yardım etmek için gelebilirsin. - You're asking what I'll do in the last hours before the end of the world. I'll probably take out the garbage and clean up the apartment, and you could come and help me with it.

in the last
(Bilgisayar) son

Son 100 yılın bilim ve teknoloji ve topluluğun diğer alanlarındaki gelişmeler hayat kalitesine hem avantajlar hem de dezavantajlar getirdi. - Advances in science and technology and other areas of society in the last 100 years have brought to the quality of life both advantages and disadvantages.

Son analizlerde, metotlar çocukları eğitmezler; insanlar eğitir. - In the last analysis, methods don't educate children; people do.

الإنجليزية - الإنجليزية
{f} prefer death to surrender, fight till the end
die in the last ditch

  التركية النطق

  day în dhi läs dîç

  النطق

  /ˈdī ən ᴛʜē ˈlas ˈdəʧ/ /ˈdaɪ ɪn ðiː ˈlæs ˈdɪʧ/

  كلمة اليوم

  abend
المفضلات