dialect geography

listen to the pronunciation of dialect geography
الإنجليزية - التركية
(Dilbilim) lehçe coğrafyası
الإنجليزية - الإنجليزية
the study of the geographical distribution of linguistic features
{i} study of regional distribution of speech forms and dialects
dialect geography

  الواصلة

  di·a·lect ge·og·ra·phy

  التركية النطق

  dayılekt ciägrıfi

  النطق

  /ˈdīəˌlekt ʤēˈägrəfē/ /ˈdaɪəˌlɛkt ʤiːˈɑːɡrəfiː/

  كلمة اليوم

  sutler
المفضلات