device that transfers heat from one substance to another

listen to the pronunciation of device that transfers heat from one substance to another
الإنجليزية - التركية

تعريف device that transfers heat from one substance to another في الإنجليزية التركية القاموس.

heat exchanger
ısı eşanjörü
heat exchanger
iŞi DEÐİŞTİRİCİ (HV.): Yakıt dolaşımı ile soğutmada olduğu gibi, bir maddedeki ısıyı başka bir maddeye nakletmeye mahsus cihaz
heat exchanger
işi eşanjörü, bir akışkandan diğerine işi transfer etmek için yapılmış bir alettir. Eşanjörde akışkanların birbirine değmemesi gereken durumda akışkanlar katı bir duvarla ayrılırlar ve bu şekilde akışkanlar asla karışmaz. Akışkanların direkt olarak temas ettiği tiplerde vardır
heat exchanger
(Mühendislik) iŞi DEÐİŞTİRİCİ (HV.): Yakıt dolaşımı ile soğutmada olduğu gibi, bir maddedeki ısıyı başka bir maddeye nakletmeye mahsus cihaz
heat exchanger
(Askeri) ISI DEĞİŞTİRİCİ (HV.): Yakıt dolaşımı ile soğutmada olduğu gibi, bir maddedeki ısıyı başka bir maddeye nakletmeye mahsus cihaz
heat exchanger
(Nükleer Bilimler) ısı değiştiricisi
الإنجليزية - الإنجليزية
heat exchanger
A device that transfers heat from one substance to another
heat exchanger
device that transfers heat from one substance to another

  الواصلة

  de·vice that transfers heat from one sub·stance to an·oth·er

  التركية النطق

  dîvays dhıt tränsfırz hit fırm hwʌn sʌbstıns tı ınʌdhır

  النطق

  /dəˈvīs ᴛʜət transˈfərz ˈhēt fərm ˈhwən ˈsəbstəns tə əˈnəᴛʜər/ /dɪˈvaɪs ðət trænsˈfɜrz ˈhiːt fɜrm ˈhwʌn ˈsʌbstəns tə əˈnʌðɜr/

  كلمة اليوم

  antebellum
المفضلات