deteriorated mental functioning in elderly people

listen to the pronunciation of deteriorated mental functioning in elderly people
الإنجليزية - الإنجليزية
dementia senilis
deteriorated mental functioning in elderly people

  الواصلة

  de·te·ri·o·ra·ted men·tal functioning in eld·er·ly peo·ple

  التركية النطق

  dîtîriıreytîd mentıl fʌngkşınîng în eldırli pipıl

  النطق

  /dəˈtərēərˌātəd ˈmentəl ˈfəɴɢksʜənəɴɢ ən ˈeldərlē ˈpēpəl/ /dɪˈtɪriːɜrˌeɪtɪd ˈmɛntəl ˈfʌŋkʃənɪŋ ɪn ˈɛldɜrliː ˈpiːpəl/

  كلمة اليوم

  calender
المفضلات