describes a medicine or procedure intended to prevent illness

listen to the pronunciation of describes a medicine or procedure intended to prevent illness
الإنجليزية - التركية

تعريف describes a medicine or procedure intended to prevent illness في الإنجليزية التركية القاموس.

prophylactic
hastalıktan koruyan
prophylactic
hastalıktan koruyucu
prophylactic
{s} koruyucu

Bazı durumlarda, meme ameliyatı koruyucu bir ameliyattır- meme kanseri riski yüksek olduğu düşünülenler tarafından alınan bir önlem. - In some cases, mastectomy is prophylactic surgery - a preventive measure taken by those considered to be at high risk of breast cancer.

prophylactic
s., (Tıp) hastalıktan koruyan, koruyucu, profilaktik. i
prophylactic
{s} önleyici
prophylactic
{i} koruyucu ilaç
prophylactic
(Biyoloji) profilaktik
prophylactic
prezervatif
prophylactic
(Tıp) koruyucu ilaç
prophylactic
{i} önleyici ilaç
الإنجليزية - الإنجليزية
prophylactic
describes a medicine or procedure intended to prevent illness

  الواصلة

  describes a me·di·cine or pro·ce·dure in·tend·ed to pre·vent ill·ness

  التركية النطق

  dîskraybz ı medısın ır prōsicır întendıd tı privent îlnıs

  النطق

  /dəˈskrībz ə ˈmedəsən ər prōˈsēʤər ənˈtendəd tə prēˈvent ˈəlnəs/ /dɪˈskraɪbz ə ˈmɛdəsən ɜr proʊˈsiːʤɜr ɪnˈtɛndəd tə priːˈvɛnt ˈɪlnəs/

  كلمة اليوم

  soubrette
المفضلات