describe in vivid detail trace the shape of

listen to the pronunciation of describe in vivid detail trace the shape of
الإنجليزية - التركية
الإنجليزية - الإنجليزية
delineate
describe in vivid detail trace the shape of

  الواصلة

  de·scribe in vi·vid de·tail trace the shape of

  التركية النطق

  dîskrayb în vîvıd dîteyl treys dhi şeyp ıv

  النطق

  /dəˈskrīb ən ˈvəvəd dəˈtāl ˈtrās ᴛʜē ˈsʜāp əv/ /dɪˈskraɪb ɪn ˈvɪvəd dɪˈteɪl ˈtreɪs ðiː ˈʃeɪp əv/

  كلمة اليوم

  bricolage
المفضلات