depository institution capital

listen to the pronunciation of depository institution capital
الإنجليزية - التركية
(Ticaret) mevduat kurumu sermayesi
depository institution capital

  الواصلة

  de·pos·i·to·ry in·sti·tu·tion cap·i·tal

  التركية النطق

  dîpäzıtôri înstîtuşın käpıtıl

  النطق

  /dəˈpäzəˌtôrē ˌənstəˈto͞osʜən ˈkapətəl/ /dɪˈpɑːzəˌtɔːriː ˌɪnstɪˈtuːʃən ˈkæpətəl/

  كلمة اليوم

  agerasia
المفضلات