dependence upon something in the future; hope

listen to the pronunciation of dependence upon something in the future; hope
الإنجليزية - التركية

تعريف dependence upon something in the future; hope في الإنجليزية التركية القاموس.

trust
güvenmek

Kendine güvenmek başarının anahtarıdır. - Trusting yourself is the key to success.

Hayatımı kaptana güvenmek zorundaydım. - I had to trust the captain with my life.

trust
{i} mütevellilik; mutemetlik
trust
güvence
trust
{i} sorumluluk; görev, vazife
trust
{f} 1. güvenmek, itimat
trust
{i} ümit
trust
ortaklık
trust
güvenirlik
trust
{f} inanmak
trust
teslim etmek
trust
inan

O bana tamamen inanmaz. - He doesn't altogether trust me.

Onun söylediğine inanabileceğimi zannetmiyorum. - I don't feel that I can trust what he says.

trust
{f} ummak
trust
tevekkül etmek
trust
bakım
trust
tröst
trust
{f} veresiye vermek
trust
{i} güven, itimat
trust
{f} itimat etmek
trust
{f} kredi vermek
الإنجليزية - الإنجليزية
trust
dependence upon something in the future; hope
المفضلات