dependable, reliable

listen to the pronunciation of dependable, reliable
الإنجليزية - التركية

تعريف dependable, reliable في الإنجليزية التركية القاموس.

trustworthy
güvenilir

Güvenilir olan birine ihtiyacım var. - I need someone who's trustworthy.

O genç olabilir ama güvenilir değil. - He might be young but he's trustworthy.

trustworthy
ağzı kenetli
trustworthy
harbi
reliable, dependable
Güvenilir güvenilir
trustworthy
{s} emin
trustworthy
{s} inanılır
trustworthy
trustworthinessgüvenilirlik
trustworthy
itimada lâyık
trustworthy
{s} güvenli
الإنجليزية - الإنجليزية
{s} trustworthy
dependable, reliable
المفضلات