denetleyici

listen to the pronunciation of denetleyici
التركية - الإنجليزية
inspector
(Sinema) censor
(Ticaret) monitor
supervise
controlling
control mechanism
inspector; auditor
supervisory
card sorter
supervisor
controlling, supervisory; controller, inspector, supervisor
denetleyici direnci
(Bilgisayar,Teknik) controller resistance
denetleyici başhemşireler
(Tıp) supervisory head nurses
denetleyici düzenlemeler
(Hukuk) supervisory regulations
denetleyici hemşirelik
(Tıp) supervisory nursing
denetleyici komite
(Ticaret) supervisory committee
denetleyici olarak
in a supervisory capacity
denetleyici yöneticiler
(Ticaret) supervisory management
denetle
(Bilgisayar) check in
denetle
(Bilgisayar) control
denetle
(Bilgisayar) check for
denetleyiciler
(Bilgisayar) checkers
denetle
supervise

I supervised Tom's training. - Tom'un eğitimini denetledim.

While she is writing, her dad will supervise. - O yazarken, babası denetleyecek.

denetle
oversaw
denetle
superintend
denetle
{f} superintending
denetle
{f} overseen
denetle
oversee

Tom is in charge of overseeing the entire project. - Tom tüm projeyi denetlemekten sorumlu.

denetle
{f} supervising

I want to talk to your supervising officer. - Denetleme memurunla konuşmak istiyorum.

Tom Jackson is the supervising producer. - Tom Jackson denetleyici yapımcıdır.

denetleyici
(Bilgisayar) Network controller
bağımsız denetleyici
independent auditor
denetle
Check
denetle
audit

The accounts have been audited. - Hesaplar denetlenmektedir.

arabirim denetleyici
interface checker
denetle
inspect

The general inspected the troops. - General birlikleri denetledi.

Government officials inspected all factories. - Devlet memurları bütün fabrikaları denetlediler.

idari denetleyici
(Askeri) administrative inspector
otomatik denetleyici
automatic controller
robot denetleyici
robot controller
robot denetleyici
(Bilgisayar) robotic controller
التركية - التركية
Denetleyen (kimse)
Denetleyen kimse
Denetleyen alet
(Hukuk) MURAKIP
denetleyici
المفضلات