demonization

listen to the pronunciation of demonization
الإنجليزية - التركية
kötü ile
الإنجليزية - الإنجليزية
demonization

  التركية النطق

  dimınızeyşın

  النطق

  /ˌdēmənəˈzāsʜən/ /ˌdiːmənəˈzeɪʃən/

  علم أصول الكلمات

  (noun.) 13th century. Middle English demon, from Late Latin and Latin; Late Latin daemon evil spirit, from Latin, divinity, spirit, from Greek daimOn, probably from daiesthai to distribute; more at TIDE.

  كلمة اليوم

  gastronome
المفضلات