delusional disorder

listen to the pronunciation of delusional disorder
الإنجليزية - التركية
(Pisikoloji, Ruhbilim) kuruntulu rahatsızlık
الإنجليزية - الإنجليزية
any mental disorder in which delusions play a significant role
delusional disorder

    الواصلة

    de·lu·sion·al dis·or·der

    التركية النطق

    dîlujınıl dîsôrdır

    النطق

    /dəˈlo͞oᴢʜənəl dəsˈôrdər/ /dɪˈluːʒənəl dɪsˈɔːrdɜr/

    كلمة اليوم

    hypochondriac
المفضلات