delete all affected files

listen to the pronunciation of delete all affected files
الإنجليزية - التركية
(Bilgisayar) etkilenen tüm dosyaları sil
delete all affected files

  الواصلة

  de·lete all af·fec·ted files

  التركية النطق

  dîlit ôl ıfektıd faylz

  النطق

  /dəˈlēt ˈôl əˈfektəd ˈfīlz/ /dɪˈliːt ˈɔːl əˈfɛktəd ˈfaɪlz/

  كلمة اليوم

  rara avis
المفضلات